Etiket arşivi: XPS

Polisan Mantolama Exelans Enerji XPS Isı Yalıtım Levhası

Extrude Polistren Köpük (XPS), bünyesinde kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip petrol türevi termoplastik ısı yalıtım ürünüdür.  Özel gazlarla extrüzyon tekniği ile üretilen ısı yalıtımı levhalarının %98’i durgun ve kuru  hava olduğundan binalara yük getirmez ve hafiftir. Ekonomik ve üstün özellikli bir ısı yalıtım mantolama sistemidir.

Kullanım Alanları:

·           İç ve dış mekanlarda

·          Cephe uygulamalarında

·          Enerji tasarruf sistemlerinde

Genel Özellikler:

Polisan Exelans Enerji XPS ısı yalıtımı yalıtım levhası yalıtım amaçlı 30-32 kg/m3 yoğunluk (densite)  değerleri arasında üretilir.

·          Mavi renklidir

·          Esnek bir malzemedir,

·          Yüksek performanslı ısı yalıtımı sağlar

·          Lambda değeri TS 825 mecburi standardına uygundur,

·          DIN 4102 ye göre B1 Sınıfı ( Zor alev alan, alev yürütmeyen) TS EN 13501-1’e göre E sınıfı  malzemedir,

·          Basınç mukavemeti yüksektir,

·          Kalınlıgı zamanla incelmez

·          Sonsuz ömürlüdür. Bina ayakta kaldıgı sürece yalıtım  görevine devam eder,

·          Çok hafiftir, kolay taşınır, kolay uygulanır,

·          Geri dönüşümlüdür.

Polisan Exelans Enerji XPS dışarıdan ısı yalıtımı sistemini (ETİCS) şu şekilde tanımlayabiliriz:  Fabrikada üretilen sistem ürünlerinin Exelans Enerji  XPS ısı yalıtım levhaları ile tüm opak yüzeylere kesintisiz bir şekilde ve pencere/kapı birleşimlerinde ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde şantiyede uygulanmasıyla gerçekleştirilen sistemdir.  Polisan tarafından, tamamlanmış bir sistem olarak teslim edilir ve sistemin üreticisi tarafından sistem ve uygulama yüzeyi için seçilen en az aşağıdaki katmanlardan oluşmalıdır:

·          Exelans Enerji Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı

·          Exelans Enerji XPS  Isı yalıtım levhası

·          Exelans Enerji ısı yalıtım mekanik tespit elemanları

·          Exelans Enerji ısı yalıtım  sıvası

·          Exelans Enerji ısı yalıtım donatı filesi (160kg/m2)

·          Exelans Enerji ısı yalıtım dekoratif kaplama

·          Polisan dış cephe boyaları

Dışardan ısı yalıtımı sistemi (mantolama) uygulamalarında kullanılacak olan Exelans Enerji XPS ısı yalıtım levhalarının yapıda yalıtım amaçlı kullanılacaklarından dolayı Türk Standartı TS 11989 EN 13164’e uygun şekilde, B1 Yapı Malzemesi Sınıfında ve en az 30-32 kg/m3 yoğunlukta, geri dönüşümsüz hammaddeden üretilmiş olmaları gerekmektedir.

Exelans Enerji XPS ile ilgili standartlar:

XPS üretimi, Avrupa Birliği’nde kabul edilen EN 13164 standardı ülkemizde aynı şekilde kabul edilmiş olup,  TS 11989 EN 13164 olarak kullanılmaktadır.

XPS nin Bazı Özellikleri ile İlgili Açıklamalar;

1) Sıcağa Karsı Dayanım

XPS’nin sıcağa karşı maximum dayanımı, sıcağın süresine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli 100 C ‘ye kadar dayanıklı olmasına rağmen, uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maximum 75-85 C’ye, minimum -180 C’ye kadar kullanılır. (DIN4102 ile TS EN 13501-1 standartları)

2) Basınç Dayanımı

XPS in kısa ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği dayanıklılıdır.

3) Boyut Stabilitesi

XPS konusunda boyut değişimi sıcaklık ve zamanla çekme (rötre) durumlarına göre ayrı ayrı düşünülür. EPS’nin ısıl genleşme katsayısı, 17 K’lik sıcaklık farkında yaklaşık 1 mm/m bir değişim göstermesidir. Levhanın zamanla rötre yapması ise; 24 saat sonraki malzeme için incelenir. Üretrim şekline ve yoğunluğa bağlı olarak rötre miktarı %0,3 ia 0,5 arasında değişmelidir.

4) Su Emme Oranı

Malzemelerin su emme oranında malzeme üzerinde ki gözeneklerin açık veya kapalı olmaları etkilidir.  Direkt su ile temaslarda kapalı gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür. XPS kapalı gözenekli bir malzemedir.  XPS ‘yi meydana getiren Styrene suda çözülmeyen ve erimeyen yapıda olmasından dolayı, direkt su ile temas ettiğinde bile su emme oranı çok küçük olur ve  özelliklerinde değişim olmaz.

kaynak : http://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3850.exelans-enerji-xps.html

Ortadan Mantolama

İki masif yapı kabuğu ve bunların arasında yer alan ısı yalıtımı / mantolama katmanının oluşturduğu çift kabuk dış duvar sistemi ortadan dış duvar olarak adlandırılabilir. Ortadan mantolama dış duvarlar iki değişik şekilde uygulanabilir. Bunlar, birbirinden düşey hareketli bir hava katmanıyla ayrılmış iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından oluşan çift kabuk dış duvar sistemi (Havalandırmalı. Soğuk) ve iki masif duvar  ve ısı yalıtım tabakasından oluşan, hava boşluğu içermeyen çift kabuk bir duvar sistemidir

Her iki sistemde, dış ve iç kabuk aynı veya ayrı masif yapı malzemelerinden örülür veya yapılır. Genellikle beton blok ve briketler, dolu tuğla. pres tuğla, klinker tuğla vb ile doğal taş, beton gibi alışılagelmiş malzemeler kullanılır, İç ve dış kabuk yalnız tuğlalardan oluşturulabildiği gibi kabuklardan birisi, tuğla vb diğeri beton, briket vb olabilir veya her iki kabuk betondan yapılır.

Ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlarda, camyünü, taşyünü, ahşapyünü. koyunyünü, mineral lifli plak ısı yalıtım / mantolama malzemeleri, EPS ve XPS sert köpük, poliüretan sert köpük, genleştirilmiş üreformaldehit köpük vb. plak üreten ısı yalıtım malzemeleri, cam köpüğü ya da genleştirilmiş perlit veya verniküit, bims vb taneli yalıtkan dolgu malzemeleri ısı yalıtım malzemeleri olarak kullanılmaktadır. Ancak, taneli dolgu malzemeleri daha çok havalandırmasız dış duvarlar için uygun olan ısı yalıtım malzemesidir.

Ortadan ısı yalıtımı dış duvarlarda, iç ve dış kabuk arasında yapısal ton’ bağlantı yoktur. Bununla beraber her iki kabuğun mekanik dayanım açısında birlikte çalışması gerekir. Bunun için, iç ve dış masif katman yeterli sıklıkta metal bağlarla birbirine bağlanır. Bağlanma, duvar örülürken, bağların iç ve iş dış, diğer ucu iç katmana ve karşılıklı aynı düzlemdeki derzlere veya kabukta boşluklara sokularak bağlanır. Bağlar için en uygun metal, bakır,bronz, galvanizli demir ve paslanmaz çeliktir. Bağlantı icin çok değişik boyut ve biçimlerde paslanmaz çelik köşebentler ve özel bağlantı elemanları üretilmektedir.

Ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlar hem iskelet ve uygulanmaktadır. iskelet yapılarda kabuklann her ikisi kalın (iç kabuk), diğeri ince olabilir. Yığma yapılarda ise duvarların yapımı gerektiğinden kabuklardan birisi özel’ daha kalın olarak inşa edilmektedir. Havalandırma, çift kabuk dış duvar sistemlerde yer alan katmanında herhangi bir hapsedilmişlik, durgunluk ve nem depolama niteliği olmayıp aksine bir serbestlik, sürekli bir hareket, dolayısıyla da nem taşıyıcılık ve yapıdan aldığı nemi beraberinde yapıdan uzaklaştırıcılık gibi olumlu özellikler söz konusudur. Burada yapı bileşeni hem konstrüksiyon hem de işlev yönünden hareketli hava katmanı tarafından ikiye bölünmüştür. Iyi bir şekilde havalandırılan hava katmanının ısıl koşulları dış ortamla aynı kabul edilir. Ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmalı çift kabuk dış duvarlarda dış kabuk en az 9 cm, iç kabuk ise en az 11.5 cm kalınlığında olmalıdır. iki kabuk arası en fazla 15 cm’dir. Hava tabakasının en az kalınlığı 4 cm’dir. Isı yalıtım tabakası ise en fazla 11 cm kalınlığındadır. Havalandırmasız dış duvarlarda, sistemi oluşturan tüm malzeme katmanlarına ait nemsel ve ısıl dirençler birbiri arkasından kesintisiz sıralanmaktadır. Bu tür dış duvarlarda rüzgar etkisi altındaki yağmur suyu geçirimli dış kabuk ve derzler yoluyla konstrüksiyona girebilir. Bu su hem don hasarına ve hem de dış kabuğun iç yüzeyi ile temas halinde olan ısı yalıtım malzemesinin nemlenmesine neden olabilir. kıl konfor koşulları sağlanmış bu duvarlarda soğuk dönemde iç kabuk sıcak, don bölgesinde bulunan dış kabuk ise soğuktur. iç kabuk yavaş, dış kabuk ise hızla soğur. Çiğ noktası ısı yalıtım tabakasının içindedir. Sıcak dönemde ise dış kabuk çok hızla ısınır. Taşıyıcı nitelikteki iç kabuk dış kabuk tarafından korunduğu için yüksek sıcaklıkların etkisi altında değildir. Sıcak dönemde ısı akımına paralel olarak gelişen buhar akımı sonucu, su buharı ısı yalıtım tabakasında yoğuşur genellikle düzlemseldir. Taşıyıcı duvar yıllık sıcaklık farkı nedeni ile çok az genleşir.Dış kabuk, yüksek ısı genleşmelerinin etkisi altındadır ve iç kabuğun ısı depolama kabiliyeti yüksektir.

Havalandırmalı sistemde dış kabuk için kullanılacak• don etkisine dayanıklı olması ve Su geçirmez  nitelik taşıması karşılık iyi bir kılcal emicilik gücüne sahip olması yani iyi bir nem depolayıcı olması gerekir.

kaynak : http://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3834.ortadan-mantolama.html

Ekstrüde polistren köpük (XPS)

Polistren sert köpügün banttan çekilerek üretilen tipidir. Bu malzemelerin hücre yapıları ve dagılımı homojendir. Isıl iletkenlik katsayıları EPS’lere göre daha düsüktür. Levhaların kapalı hücre yapılarının sekilleri itibariyle su alma durumları daha da azdır. Yogunlukları 25-45 kg/m3 arasında degismektedir. En önemli özelliklerinden biri basınca karsı olan mukavemetinin fazla olmasıdır. Ayrıca su buharı direnç faktörleri de yüksektir. Isıl iletkenlikleri bakımından; 33 kg/m3 yogunlugundaki XPS için hesap= 0,026 W/mK alınmalıdır.

Malzeme çok sıkı kapalı gözenekli bir yapıya sahip oldugundan dolayı su alma durumu fevkalade düsüktür. Tüm yogunluklar için su alma yüzdesi hacminin % 1’i kadardır. Bu nedenle teras çatı sistemleri için iyi bir yalıtım malzemesidir. Malzeme higroskopik veya kapiler degildir. XPS’ler plastik esaslı oldugu için birçok kimyasal maddeye karsı duyarlıdır.
Özellikle tiner gibi çözücü maddelerle ve bazı yapıstırıcılarla birlikte kullanılmamalıdır.
XPS’nin içinde alevlenmeyi önleyici madde vardır. Bu nedenle zor yanıcı sınıfında yer almaktadır. Nakliye, depolama ve kullanım safhalarında malzemenin yanmaz oldugu sanılıp, atese ve aleve karsı tedbirsiz davranılmaktadır. Keza, uzun süreli açık olarak depolamadan kaçınılmalıdır ve günesin direkt ultraviyole ısınlarının malzeme yüzeylerini tahrip edebilecegi unutulmamalıdır. 75-80 0C’ye kadar rahatlıkla kullanılabilir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı yogunluga göre degismektedir. En düsük yogunluk 25 kg/m3 için μ=80-150; en yüksek yogunluk 45 kg/m3 için μ=150-220 arasında olmaktadır. Cephe kaplaması olarak, giydirme cephe de kullanılabilir. Duvarların içten ve dıstan yalıtımları ile toprak altı dıs duvar yalıtımlarında kullanılabilir. Polimer esaslı ince sıva ile kullanılır. Su ve rutubetten direk olarak etkilenmez. Hatta dıs duvardaki rutubeti içeri tasımayarak duvar iç yüzeyinin kurumasını saglar. çten yapılan yalıtımlarda malzeme üzerine alçı sıva veya alçı pano kullanılabilir. Teras çatı ve normal döseme yalıtımında kullanılabilir. Bina cephesinde kullanılırken; hava akımı, ısı yalıtım malzemesinin yüzeyini yalıyorsa, yangın güvenligi açısından kullanılması uygun degildir. Bu durumda yanmaz ısı yalıtım malzemelerini kullanmak daha uygundur. Geleneksel sıva ile aderansı zayıftır. Ses yalıtımı saglamayacagı için ve yanıcı oldugu için bu gibi durumlarda önlem alınmadan kullanılmamalıdır.

Isıl iletkenlik : Isı iletkenligi açısından XPS biraz daha avantajlıdır. Ancak EPS kalınlıgı %15-20 artırılırsa (5-10 mm) aynı ısı yalıtımı saglanır. Yalıtım malzemelerinin ısı hesaplarında hesap degeri esas alınır. Basınç dayanımı (): Her iki malzemenin de basınç dayanımı çok yüksektir.XPS in basınç dayanımı daha fazla olmakla birlikte EPS de normal insaatta karsılasılabilecek yüklerden (500 kg/m2) çok daha fazlasını karsılayabilecek kapasitededir.

http://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3850.exelans-enerji-xps.html

Mantolama sıvası

Özellikleri

Isı yalıtım uygulamaları levhalarının üzerinin sıvanması, yıpranmış ve eskimiş sıvalı yüzeylerin tamiri, sıvalı yüzeylerin düzeltilmesine yönelik ve fileli sıva uygulamalarında kullanılan çimento esaslı, yüksek polimer katkılar içeren, su itme özelliğine sahip ısı yalıtım ince sıva harcıdır.

Kullanım Alanları: Binaların iç ve dış cephelerinde, tavan ve duvarların eskimiş ve yıpranmış sıvalı yüzeylerin fileli sıva uygulaması ile ince tamiri ve takviyelerinde, bina yüzeylerinde uygulanan ısı yalıtım sistem levhalarının (EPS, XPS, NEOPOR ) üzerine yapılacak fileli sıva uygulamalarında kullanılır.

Genel Özellikler: İçerisindeki kullanılan polimer katkılar sayesinde yüksek plastik kıvamlı esneme özelliği olan ve kolay uygulanabilirdir. Mükemmel yapışmaya sahiptir. Mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip suya ve dona dayanıklıdır. Uzun ömürlüdür. Yanmaz üründür. Üzerine direk boya uygulanabilir.

Malzemenin Hazırlanması: 25 kg’lık torba içindeki toz malzeme 6 – 7 lt su konmuş temiz bir kap içerisinde yavaş devirli bir matkap ile karıştırılır. İşlem karışım homojen hale gelinceye kadar devam ettirilir. Hazırlanan karışım 5 dakika bekletilip tekrar karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir.

Yüzeyin Hazırlanması: Uygulama yapılacak yüzey boya, kir, toz, yağ ve yapışmayı engelleyici maddelerden temizlenmelidir. Isı izolasyon levhaları mastarında, şakülünde yerleştirilmiş olmalıdır. Hasar görmüş yüzeyler tamir edildikten sonra fileli sıva uygulamasına geçilmelidir.

Uygulanması: Dübel işlemi bitmiş ısı yalıtım levhalarının üzerine sıvanın ilk katı 3,5 kg/m2 sarfiyatla mala ile tatbik edilir.  Donatı Filesi (Cam elyaf 160 gr/m2) sıva filesi birleşme noktalarında %10 üst üste bindirme ile ıslak sıva yüzeyine yerleştirilir. Sonra son kat sıva 1,5 kg/m2 sarfiyatla çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır.Sıvanın 2/3′ü file altında, 1/3′ ü file üzerinde olmalıdır.Isı yalıtım plakaları üzerine yapılacak sıva en az 4 mm ile en fazla  5 mm arasında kalınlıkta kullanılmalıdır.

 

Mantolama Levhası Yapıştırma Harcı

Özellikleri

Binaların iç ve dış duvar yüzeylerinde, yatay ve düşeyde uygulanan, polimerler ile takviye edilerek hazırlanmış, EPS,NEOPOR,XPS ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı mantolama yapıştırma harcıdır. Asbest içermez ve çevre dostudur. Yanıcı değildir.

Kullanım Alanları: Bina yatay, düşey duvarlarında ve tavanda ısı yalıtım levhalarının (EPS,XPS,NEOPOR) yapıştırılmasında kullanılır.

Genel Özellikler: Yüksek mukavemetlidir. Plastikliği yüksek esnek ve kullanımı kolaydır. Dona, suya, sürekli neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanımı yüksektir. Yanıcı değildir.

Yüzeyin Hazırlanması: Uygulama yapılacak yüzey boya, kir, toz, yağ ve kırılmış sıva ve beton parçalarından temizlenmelidir. Yağ, parafin gibi yabancı maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Hasar görmüş yüzeyler ince/kalın tamir Harçları ile onarılıp uygulamaya hazır hale getirilmelidir.

Malzemenin Hazırlanması: 25 kg’lık torba içindeki toz malzeme 6 – 6,50 lt su konmuş temiz bir kap içinde yavaş devirli bir matkap ile karıştırılır. İşlem karışım homojen hale gelinceye kadar devam ettirilir. Hazırlanan karışım 5 dakika bekletilip tekrar karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir.

Uygulama Yöntemi: Isı yalıtım levhasının 4 kenarına, yapıştırma harcının 5 cm kalınlığında çerçeve şeklinde uygulanmasıdır. Isı yalıtım levha tipine ve dübel sayısına göre levhanın ortasına 1-2 adet öbek şeklinde noktasal yapıştırma yapılır. Levha yüzeye yapıştırıldıktan sonra hava sıcaklığına bağlı olarak 12-24 saat içerisinde dübelleme işlemine geçilebilir.

Isı Yalıtım Levhaları

a- EPS ( Expanded Polistren köpük) Isı yalıtım levhası :

Expanded Polistren köpük ( EPS ), petrolden elde edilen, termoplastik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir. Hareketsiz ve kuru hava, bilinen en ekonomik çevre dostu ve mükemmel mantolama malzemesidir. EPS levhalarının bünyesindeki çok sayıda (1 m3 EPS’de 3-6 milyar) küçük kapalı gözenekli hücreler içinde, % 98′i hareketsiz ve kuru hava bulunmaktadır.

EPS ısı yalıtım levhalarının ekonomik ve üstün ısı yalıtımı özellikleri bu şekilde sağlanır. Ürünün performansı kullanım ömrü boyunca sabit kalır. Kalınlığı incelmez, ısı iletkenliği azalmaz, özelliklerinde hiçbir bozulma meydana gelmez. EPS istenilen yoğunluklarda üretilir. Yalıtım amacıyla genellikle 15-30 kg/m3 yoğunluklarda kullanılan EPS levhalar çok hafiftirler ve cepheye fazla yük getirmez

b – XPS (Extrude Polistren sert köpük) Isı yalıtım levhası

Extrude Polistren sert köpük XPS, homojen hücre yapısına sahip,yalıtım amaçlı üretilen bir ısı yalıtım malzemesidir. Petrol türevi polistrenin,ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilmesiyle XPS’in üretimi yapılır.Hattan çıkan malzeme, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır. Ekstrude Polistren malzemeler (XPS), basma mukavemeti yüksek, ısı iletkenlik değerleri iyi, B1 yangın sınıfında, bünyesine su almayan ve nemden etkilenmeyen mantolama malzemeleridir.

c – Neopor

Neopor, içeriğindeki grafit ısı reflektörleri sayesinde yalıtım özelliği geliştirilmiş bir EPS (Expanded Polistren) çeşididir. Neopor’a gri rengini veren de içeriğindeki bu grafit ısı reflektörleridir. Grafit, sıcak ve soğuğu daha iyi yansıtarak konvansiyonel EPS’ye göre ısı yalıtımının daha iyi olmasını sağlar. Neopor düşük yoğunluklarda bile Isı İletkenlik Grubu 035′e dahildir (TS 7316 EN 13163). Düşük yoğunluklarda ısı iletkenlik grubunun 035 olması sayesinde konvansiyonel EPS’ye göre çok daha az ya da daha ince malzemeyle aynı ısı yalıtımı sağlanmaktadır.

http://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4073.isi-yalitim-levhalari.html