Etiket arşivi: riskli binalarda yasal mevzuatlar

Riskli Yapılarda Yasal Mevzuatlar

 • 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşıattırılması Hakkında Kanun
 • 6831 sayılı Orman Kanunu
 • Afete maruz bölgeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı iskan ihtiyaçları için Sarfiyat icrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun
 • 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
 • 2635 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 3621 sayılı Kıyı Kanunu
 • 4342 sayılı Mera Kanunu
 • 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un
 • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu uygulanmasını engelleyici hükümleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmayacaktır.

Anayasa Mahkemesinin 27/02/2014 tarihinde verdiği 6306 sayılı yasanın yürürlüğünü durdurduğu bir diğer madde kentsel dönüşüm yasası ile uygulanmayan yasaların uygulanacağı ve dikkate alınacağıdır.