Etiket arşivi: kentsel dönüşüm risk raporu

Kentsel Dönüşüm Bina Risk Raporu

Kentsel dönüşüm risk raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlardan alınır. Raporun hazırlanması için, binada yer sahibi maliklerden bir kişinin Deprem Risk Raporu çıkartılması talebiyle GN İNŞAAT’ a başvuruda bulunması yeterlidir.

Riskli bina tespit başvurusu sonrasında GN İNŞAAT denetiminde lisanslı kuruluş binayı analiz eder,tespitlerini, laboratuvar çalışmalarını yapar ve risk raporunu hazırlar. Hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur.

Hazırlanan rapor binanızın risk durumunu doğru olarak ortaya çıkartacaktır.  Rapor sonucu bina riskli yapı olarak belirlenirse kentsel dönüşüm süreci başlatılır.