Etiket arşivi: kaplama malzemeleri

Yapı Kabuğuna Etki Eden Isı Ve Nem Etkileri

Nem sürekli değişen şekillerde yapı elemanlarını etkiler. Sağanak veya kar gibi birikme yapan durumlarda, emme ve dışa verme olayları görülür. Nem, su buharı şeklinde ise, yapı elemanına ve malzeme tabakalarına sızar. Şartlar uygunsa diğer taraftan çıkar. Su buharı, buhar basıncının düşmesinden sonra oluşur. Yönü e sınır durumlarda ısı akımının tersine olabilir. Zemin katlardaki döşemelerde, ısı gibi su buharı da kışın sıcak oda havasından, yapı elemanının içinden daha soğuk olan dış havaya sızar. Yazın ise bu durumun tam tersi sözkonusudur. Su buhar difüzyon yoluyla geçekleşen bir nemlenme veya nemden kurtulma olayı, çok zaman alır ve çok az miktarları taşınır. Nem akıcı halde, yani su halinde ise kısa zamanda çok fazla miktarda hem transferi elde edilir.

Bir malzemenin ayrışımını bilmenin yanı sıra en önemli kriterlerden biri nemlilik kriteridir. Nemlilik ahşap, tuğla, sıva, çimento gibi bazı gözenekli malzemelerin kuru zamanlarındaki nem oranlarıdır. Bazı malzemelerin  nem oranları :
Kereste : % 10-20 merkezi ısıtmalı binalarda %8-14
Hafif Beton : %1,0-5,0
Yoğun beton : %0,5-1,75
Sıva : % 0,2-1,0
Kil tuğla : %0,25-0,75
Bir dış duvarda çeşitli şartlarda nem artış değerleri önemli farklılıklar gösterebilir, örnek;
Sağanak yağmur, sıvasız duvarda ortalama günde 4 kg/m2, kireç sıvalı duvarlarda günde 3 kg/m2, kireç-çimento sıvalı binalarda 1-2 kg/m2,
Oda havasının aşırı soğuması; her aşırı soğuma devresi başına 0,01-0,05 kg/m2 ve
Su buharı difüzyon sonucu kondanse su oluşması; günde 0,05 kg/m2 den fazla olmamalıdır.
Yalıtımda seçilen detay ile maksimum cephe alanı yalıtılmalı, böylece ısı yalıtımı nın verimi maksimize edilmelidir. Yalıtımın içeriden yapılması veya sadece belirli bir duvar elemanının yalıtımlı olması yapı cephesinin kısmi olarak yalıtılması anlamına gelir. Bu tip bir yalıtımla cephede yer alan, kolon, perde, döşeme alanı, lento gibi iletkenlik değerleri çok büyük kısımlar yalıtılmamakta ve ısı köprüleri bırakılmaktadır. Oysa binalarım yalıtılmasında ısı köprülerinden kaçınılması çok önemlidir. Isı köprüleri binanın ortalama ısı kaybından çok daha yüksek ısı kayıplarının meydana geldiği sınırlı alanlardır.
Yapı kabuğunda hasarların önlenmesi 
Yapı dış kabuğunda hasarların önlenmesi için önemli olan hasarların önlenmesi için alınacak önlemler genel olarak üçe ayrılır.
Tasarım ve malzeme seçim aşaması
Bu aşamada alınabilecek bazı önlemler şunlardır;
1- Malzeme standartları çok iyi bilinmeli, tasarım aşamasında yapı fonksiyon ve malzeme boyutu arasında koordinasyon sağlanmış olmalıdır.
2- Yapı kabuğunda kullanılacak malzemeleri üretim, kullanım ve bakım evreleri önceden araştırılıp geliştirilmelidir.
3- Dış kabuk elemanlarının kompozisyonu doğru yapılmalıdır
4- Rüzgar tarafından oluşturulan dinamik etkilere, basınca, emmeye, titreşime, aşındırmaya karşı yeterli mekanik direnç gösteren malzemelerden tasarlanmalıdır.
5- Doğrudan ya da dolaylı radyasyonlardan oluşan yüzey sıcaklığı, güneşin UV ve IR ışınlarından zarar görmemeli, buna bağlı genleşme varsa önlem alınmalıdır.
6- Isı ve nem hareketi dış kabuk üzerinde kalıcı deformasyon bırakılmamalı, dış kaplama yeterli esnekliğe sahip olmalı, kırılmamalı ve yeterli direnç sağlamalıdır. Isı kayıplarına neden olmamalı ve ısı ile ilgili sorunların çözümü TS 825 esaslarına uygun olmalıdır.
7- Duvar bünyesinde nemim yoğuşmasına neden olmamalı, rutubet akımına imkan verilmemelidir. Yağmur sularına karşı yeterli akışkanlık sağlanmalı, yapı dış kabuğun bünyesindesu barındırmamalı, rüzgarla iletilen yağmur suyuna karşı dirençli olmalıdır.
Uygulama Aşaması 
Bu aşamada alınabilecek bazı önlemler ve hatalar şunlardır ;
1- Dış kabuk malzemelerinin kalite kontrolü yapılıp, en uygun boyut, biçim ve davranışı sağlayanların kullanılması, standartlara uygun olup olmadığı araştırılarak, diğerlerinin kullanımının yasaklanması.
2- Mimari projenin tasarımı sırasında düşünülmüş olan detayların birçoğunun uygulamada dikkate alınmaması.
3- Yapının ucuza mal edilmesi düşüncesi ile yeterli işçiliğin yapılmaması.
4- Taşeron veya müteahhitlerin tatbikatta yalnız kalmaları, çıkan sorunların ve resmi formalitelerin uzayacağı endişesi ile kendi bildikleri doğrultuda çözüme kavuşturma yoluna gitmeleri.
5- Ülkemizde yalıtım teknikerliği, yalıtım öğretmenliği ve mühendisliği gibi meslek dalının olmaması.
Detaylandırma aşaması
Yapı kabuğunda, buhar difüzyonuna dayalı sorunlardan yoğuşma ve terlemeyi önlemek ya da zararsız düzeye indirmek için ;
1- Kabuğu oluşturan tabakaları, difüzyon dirençleri ve ısı iletkenlik katsayısı, dış ortamdan iç ortama doğru veya soğuk taraftan sıcak tarafa doğru yükselecek şekilde sıralamasının yapılması.
2- Buhar difüzyon direnci yüksek bir dış cephe kaplama yapılacaksa, yapı kabuğunu, dış kaplama altında havalandırmak.
3- Dış kaplamadaki dış ortam havasına sürkilasyon sağlayacak kanallar aracılığıyla hareketli bir hava katmanı oluşturmak.
4- Soğuk yüzeye gelecek su buharının dışarı atılmasını sağlamak.
5- Mümkün olduğunca yapı kabuğunun sıcak tarafında ısı yalıtımı veya hareketsiz hava tabakası yerleştirmekten kaçınmak.
6- Yapı kabuğunun soğuk tarafında buhar kesici kaliteli elemanlar yerleştirmek.
7- Dış duvar içinden ateş bacası, ısıtma ve soğutma tesisatlarının geçirilmemesi.
8- Rüzgara hakim ve yağışlı bölgelerdeki binaların en son dış kabuğunu su geçirmeyen ne nefes alabilen son kat kaplama malzemeleri ile kaplamak.
9- Yapı kabuğunu oluşturan elemanların ve ısı tutucu malzemelerin devamlı sağanak yağmur veya buhar yoğuşması sonucu nemlenerek ısı yalıtım özelliğini kaybetmemesini sağlayıcı önlemler almak.

Polisan Mantolama Exelans Enerji Seramik Yapıştırma Harcı

Polisan Exelans Enerji Seramik Yapıştırma Harcı : Çeşitli sentetik katkı ve polimerler katkılı, yapışma gücü arttırılmış,  TS EN 12004’e göre üretilen C1T sınıfı, fayans,seramik ve cam mozaik vb. kaplama malemelerinin duvar ve zemine yapıştırılması için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, yüksek stabiliteye sahip, beyaz renkte,  çimento esaslı  çevre dostu yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda düşey ve yatay uygulamalarda, uvar ve zeminlerde, su emme oranı % 3′ün üzerinde olan küçük ve orta boy fayans, çini, seramik ve doğal taş gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Genel Özellikler:

Suya, neme ve donmaya karşı dayanıklı, su geçirgenliği düşük, plastik kıvamlı, uygulaması kolay, hidrolik bağlayıcılığı yüksek, yüksek yapışma özelliğine sahip, düşey uygulamalarda kayma yapmaz, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yüzeyleri; temiz düzgün ve terazisinde olmalıdır. Ayrıca yüzey; toz, kir, kalıp yağı, boya gibi yapışmayı engelleyici yabancı maddeler ile  beton ve sıva gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Zayıf yüzeyler, çatlak sıvalar gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olmayan yüzeyler ve yosun kalıntıları uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır.

Tamir gerektiren zemin ve duvarlar uygulamadan en az 2-3 gun oncesınde Polisan dış cephe Exelans Enerji ince veya kalın  tamır harçları ile doldurulup tesviye edilmelidir. Yüzey emiciliği yüksek olan yüzeylerde emiciliğin azaltılmasına yönelik astar uygulama yapılması gereklidir.  Uygulama yüzeyi nemli olmalı fakat su birikintisi olmamalıdır.

Malzemenin Hazırlanması:

25 kgtoz torbasındaki Polisan Exelans Enerji Seramik Yapıştırma Harcı, ortam sıcaklığında ki 6,0-7,0 lt temiz su ile bir kap içerisine konularak düşük devirli matkap ile topak kalmayıncaya kadar karıştırılır. Sonra karışım 5 dk dinlendirilen harç, homojen hale gelene kadar 1-2 dk karıştırılır.

Uygulama :

Hazırlanan harç uygun dişli mala ile yüzeye taraklama ile yayılır. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri en fazla 10-15 dk içerisinde yapıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde yapıştırma yapılmadı ise, yüzeyde ki harç kazınıp, yerine yeni harç uygulanmalıdır.

Zeminin düzgünlüğü kontrol edilerek, yardımcı araçlar ile malzemenin iyice yerleşmesi ve yapışması sağlanmalıdır. Derz uygulamasına geçilmesi için min 1 gün beklenmelidir.

Yeni uygulama yapılmış olan yüzeyler, doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımlarına, yağmur ve don gibi olumsuz hava şartlarına karşı korunmalıdır.

kaynak : http://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3855.seramik-yapistirma-harci.html

Mantolamada Doğru Bilinen Yanlışlar

Doğru Bilinen Yanlışlar

1-Sürme esaslı ısı yalıtım malzemeleri de vardır. YANLIŞ
Yalıtım, ısı iletkenlik katsayısı düşük, belirli bir kalınlığa sahip olan malzemeler ile yapılır. Kalınlık arttıkça ısı yalıtımı miktarı da artar. Sıva ya da boya tabakaları ile mantolama yapılmaz.

2- Sıcak bir bölgede yaşıyoruz, mantolama yaptırmamıza gerek yok. YANLIŞ
Binaların soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirir enerjiden tasarruf ve konfor şartlarının sağlanması için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka mantolama yapılmalıdır.

3- Binamızın duvarları gaz beton ile örülmüştür, ayrıca mantolama yaptırmamıza gerek yoktur. YANLIŞ
Gaz beton ısı yalıtım malzemesi değil bir yapı malzemesidir. Binalarımız hangi malzemeden yapılırsa yapılsın, kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalıdır.Pencerelerde de özel yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı pencere doğramaları kullanılmalıdır.

4- Binamız kuzey cepheden soğuk alıyor, kuzey cepheye mantolama yaptırmamız yeterli olacaktır. YANLIŞ
Tek cephe için yapılan mantolama ısı köprülerinin oluşmasına sebep olur,.mantolama yapılmayan diğer cephelerde ısı kaybı devam edecektir. Bu sebeple tüm yapı bileşenlerinde (çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama) ısı yalıtımı yapılmalıdır.

5- Isı yalıtımını kendi başıma ya da tanış ustalar vasıtasıyla uygulayabilirim. YANLIŞ
Mantolama uygulaması doğru yapıldığı sürece faydalı bir ısı yalıtım sistemidir,yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları konusunda deneyimi, bilgi birikimi olan mantolama firmaları tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde yararından çok zarar getirebilir.

6- Dış cepheye cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırırsam mantolama yaptırmama gerek kalmaz. YANLIŞ
Dış cephe kaplama firmaları kaplama malzemeleri ısı yalıtımı yapmaz. Bu malzemelerin işlevleri ile ısı yalıtımını karıştırmamak gerekir.