Yangın Yalıtım Teknikleri

Gazbeton Esaslı Yangın Duvarı 
Gazbeton esaslı malzemeler yüksek ateşe dayanıklı yangın duvarı malzemesi olarak düşünülebilir. Ancak yalıtım duvarları, yangın sırasında önemli basınç ve gerilmelere maruz kaldığından bu görevini yerine getirecek şekilde boyutlandırılmalıdır.
Alman DIN4102 standardına göre her sınıf harçlı ve tutkallı gazbeton bloklar ile yangın duvarı teşkilinde kalınlığı tek tabakada asgari 29 cm ve çift tabakada asgari 2 x 24 cm olmalıdır. Ayrıca yangın duvarı narinliği Yükseklik: kalınlık=25 den büyük seçilmelidir. Bu kalınlık sağlanamıyorsa en az 4 m ara ile takviye dişleri oluşturulmalıdır. Takviye dişleri duvar ile birlikte örülmelidir. En faz 15 m ara ile duvarda genleşme derzleri oluşturulmamalıdır. Derz araları 2 cm olmalı ve refrakter bir malzeme veya yanmaz elastik bir malzeme ile doldurulmalıdır. Duvar blokları düşük dozajlı çimento harcı ile örülmeli, derzler tam olarak harç ile doldurulmalı ve yangın duvarı iki yüzünden takviyeli kireç harç ile sıvanabilir.
Asman Tavan Sistemleri İle Yatay Bölme Duvarları  
Asma tavan sistemleri, metal bir alt konstrüksiyonun yangın yalıtım levhaları ile kaplanmasından oluşmaktadır. Bu kaplama işlemi vidalama şeklinde olup, derzler cam elyaflı bir bant ile kapatılıp, vida başları perlit esaslı bir macun ile kapatılır.
Bölme Duvar Sistemi İle Düşey Bölme Duvarı Yalıtımı
Değerli malzemelerin depolandığı hacimlerin farklı özelliklerde tesislerin iç bölmelerinin yangından korunması için 9 m yüksekliğe kadar metal konstrüksiyon üzerine, arada taş yünü de kullanılarak yangın yalıtım levha kaplaması ile mümkün olabilmektedir.
Ahşap ve Çelik Elemanların Kaplanması
Kolon ve kirişlerin yangının zararlarından korunabilmesi için, ahşap veya çelik taşıyıcıların direkt olarak veya metal bir taşıyıcı üzerine yangın yalıtım levha plakaları ile kaplanması gerekir.
Tesisat Bacalarının Yangın Yalıtımı 
Metal taşıyıcılı alt konstrüksiyona tek taraflı olarak istenen yangın dayanımı seviyesine uygun kalınlıkta levhaların montajı ile oluşturulan özel duvar sistemleri, yine yangına dayanıklı özel müdahale kapakları ile desteklenmelidir.
Kablo Kanallarının Yangın Yalıtımı 
Kablo kanalları, vida dişi açılmış çelik askı çubukları ve delikli profil treveslerden oluşan bir asma konstrüksiyon üzerine çift kat yangın yalıtım levhası kaplı kutu biçimli kanallardır. Alt kenarları L profilleri ile desteklenmiş olup plakaları hızlı montaj vidaları ile sabitlenmiştir. Amaç, ateşin kanal içinden dışına veya dışından içine girmesini engellemektir.
Havalandırmalı Kanalların Yalıtımı 
Havalandırma kanalları genellikle metal saçtan imal edildiklerinden, yangın esansında kolay deformasyona uğrayan bir yapı göstermektedirler. Yatay ve düşey havalandırma kanallarının kablo kanallarına benzer bir yöntemle yangın yalıtım levha plakaları ile kaplanması halinde bu kanalların yangın dayanımı artmış olur.

Bir Cevap Yazın