Yalıtım Nedir

Yalıtım yapıyı su ve ısı geçişi, su buharı difüzyonu, yangının ve sesin yalıtımı gibi fiziksel hareketleri denetim altına almak ve düzenlemek için yapılan faaliyetlerin toplamıdır. Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi ancak yalıtımla mümkün olabilmektedir. Yalıtım aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın garantisi olarak da görülebilir. Eskiden insanların binalardan beklentileri sadece barınmak /dış etkilerden korunmaktı fakat günümüzde artık binalardan beklenen bununla sınırlı değildir, çağdaş insan oturduğu veya çalıştığı binalarda konfor şartları ve sağlıklı bir ortam istemektedir ve bunu hak etmektedir. Yalıtım kağlıklı ve konforlu bir yaşan sunmasının yanında bina ömrünü uzatan çevrenin korunmasına da katkı sağlayan bir uygulamadır.

Yalıtımlı binalarda yalıtımsız binalara göre %30 ila %50 daha az enerji kullanmaktadır, bu da hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkı anlamına gelir.

Yalıtım Uygulamalarının Sınıflandırması

1- Dış Cephe Isı Yalıtımı
2- Teras ve Çatı Isı Yalıtımı
3- Pencerelerin Yalıtımı
4- Su Yalıtımı – Bina çevresi ve temel
5- Ses Yalıtımı
6- Tesisat Yalıtımı
7- Yangın Yalıtımı

Yalıtımsız Binalarda Yaşanabilecek Sorunlar

Isı kaybı olduğu için, ısıtma ve soğutma maliyetleri yükselir. Yalıtımsız duvarların içinde difüzyon meydana gelir, duvarlarda terleme sonucu  küflenme ve siyah lekeler oluşur, duvar boyasında ve sıvasında dökülmeler meydana gelir. Isı dağılımı dengesiz olacağı için, dış duvarlar ve pencereye yakın yerler soğuk, iç taraflar sıcak olur, yaz aylarında soğutma için kullanılan soğutma sistemleri işlevini tam anlamıyla yerine getiremeyeceği için daha fazla çalıştırılır bu da yaz nezlesi ve diğer hastalıklara sebep olur.
Su yalıtımı yapılmayan binalarda temelden gelen su sebebi ile bina korozyona uğrar bu da yapının direncini azaltır, olası bir depremde yıkılma riski artar.
Ülkemizde fazla önemsenmeyen fakat yapılası gerekli olan tesisat yalıtımı da hem enerji tasarrufu sağlar, hem de tesisat borularının korozyona uğramasını engeller.
Pencere yalıtımı da, yalıtım uygulamalarının önemli bir ayağını oluşturur, pencereler yapılardan en çok ısı kaybının olduğu yerlerdendir, dış cephe ısı yalıtımı yapılmadan önce mutlaka eski ve yalıtımsız pencereler değiştirilmelidir.
Yangın yalıtımı da, yüksek binaların  inşaatının hızla artmasından sonra önemli bir yalıtım uygulaması haline gelmiştir, yalıtımda kullanılacak malzemeler TS ve Uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. Polat Tower yangınında, bina dış yüzeyinde meydana gelen yangının iç taraflarda herhangi bir hasara ve can kaybına sebebiyet vermemesi, yangın yalıtımı uygulamalarının faydalarını göstermesi açısında iyi bir örnektir.

Yalıtım Mevzuatları

Enerji verimliliği kanunu ısı yalıtımını zorunlu tutmuştur. 2011 yılında yürürlüğe giren binalarda enerji performansı yönetmeliğinde, enerji kimlik belgesinin, yeni binalarda yapım aşamasında, eski binalarda ise 2017 yılına kadar alınmasını zorunlu hale getirmiştir.