Yalıtım Blokları

Beton blok terimi (breeze block), ilkel yapılarda kullanılan beton blokların kullanımı ile eş anlamlı olup, esas olarak çimento ve yanmış kömür tozundan yapılan hafif bir yapı elemanıdır. Beton blokları 2 ye ayrılır.
1- Havalı (gözenekli) beton bloklar.
2- İçinde taş kırıkları olan beton bloklar.
Havalı beton, köprücü bir maddenin saf silikon ve genellikle çimento ve kireç karışımından oluşan karışımın, çimentosu bir bağlayıcıdan meydana gelen ıslak bir karışımın içine atılması ile elde edilir. Havalandırma işlemi için kullanılan köprücü madde, genellikle toz alüminyumdur. Toz alüminyum sulu ortamda bağları oluşturan kireçle, bol miktarda çok küçük hidrojen kabarcıkları çıkararak reaksiyona girer ve sonra bu kabarcıklar sabit kalır. Köprümüş karışım büyük bir kalıba dökülür. Henüz katılaşmadan tellerle istenilen şekillerde kesilir. Kesilen bloklar bir ocağa yerleştirilir ve üzerine yüksek basınçlı buhar uygulanır. Fırından çıkarılan bloklar kullanılmaya hazır hale gelir.
İçinde taş kırığı olan beton bloklar ise, bir blok-tuğla makinesinde ya da preste üretilir. Harmanlanan küçük taş parçaları, çimento ve su ile karıştırılarak preslenir. Presteki kalıp kutusu beton karışımı ile doldurularak vibrasyona tabi tutulur, vibrasyon betonun sıkışmasını kolaylaştırır.
Beton bloklar yalıtımın yanında başka işlevlere de sahiptir. Isı yalıtımında kullanılan malzemeler düşük yoğunluk gerektirirken, ses yalıtımı için kullanılanlar malzemeler için yüksek yoğunluk gerekir. Üretilen bu beton blokların hem ses hem de ısı yalıtımı sağlaması bakımından önemlidir, çünkü bitişik binalarda ses yalıtımı, ısı yalıtımı kadar önemli bir husustur.