Yalıtım

Yalıtım Arapça kökenli Tecrit, Fransızca kökenli İzolasyon kelimelerinin karşılığı olarak Türkçeye girmiş ve kullanımı zaman içinde yaygınlaşmış bir kelimedir. Yalıtım denildiği zaman herkeste benzer bir çağrışım yaratır ama yapı sektöründe yalıtım kelimesi detaylı ve teknik bir konu olarak karşımıza çıkar.

Yalıtım / izolasyon bir yapı fiziği koludur, yapıların hareketlerini denetim altına almak ve düzenlemek için alınan önlemleri inceler, dış etkiler karşısında yapıyı korumak, dayanımını artırmak ve geçirimsizliği için gereken malzemeleri, detayları ve uygulama tekniklerini içerir. Yalıtım kısaca binamızı dış etkilerden korumak olarak tanımlanabilir. Yalıtım sektörü mimarlık, inşaat ve makine gibi meslek gruplarının oluşturduğu bir sektördür.
Yalıtımın Amacı :
Bir binanın kullanan kişilere hizmet vermesi ve değerini yıllarca koruyabilmesi iç ve dış etkilere karşı iyi korunmuş olmasına bağlıdır. Yalıtım binayı taşıyıcı sistemi ve yapı bileşenleri ile birlikte tüm iç ve dış etkilerden korumayı, kullanıcılar için sağlıklı,huzurlu ve konforlu mekanlar oluşturmayı hedefler.
Yalıtım Türleri:
Her bina belirli çevrede yer alır ve  yer aldığı çevredeki dış etkilerle karşı karşıyadır. Yalıtım yağmur, kar, su sızıntısı, güneş, rüzgar vb.. dış etkilere karşı ısı yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı, su yalıtımı gibi önlemlerle yapıyı korumayı hedefler.
Yalıtım çesitlerinden olan, iç hacimler ile dıs hava ve degisik sıcaklıktaki hacimler arasında ısı akısı azaltıcı önlemlerin bütünü olarak tanımlanabilen ısı yalıtımı; günümüz teknolojisinin hızla gelismesi ile enerjinin hayatımızın ayrılmaz parçası olması, bununla birlikte dogal kaynaklarımızın hızla tükenmesi, çevre kirliligi ve ekolojik dengenin bozulmaya baslaması, enerji üretim maliyetlerinin yüksek olması ve bu durumlara baglı olarak enerji tasarrufunun önem kazanması ile üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu haline gelmistir.
Buna ragmen enerji korunumu amacı ile ısı yalıtımı yapılması geregi, çok önceden beri bilinip uygulandıgı halde, yapılarda bir gereksinme olarak ortaya çıkması, II. Dünya Savası‘dan sonra olmustur. Ayrıca henüz alt yapısını tamamlayamamıs, gelismekte olan ülkemizde, kalkınma hamlemizin basarıya ulasabilmesi için özellikle “yapılarda ısı yalıtımı / mantolama  ” konusu üzerinde önemle durulmalıdır.