XPS Uygulanan Dış Cephede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Binalarda mantolama üç farklı yöntemle uygulanmaktadır. Bunlar dıştan, içten ve sandviç yalıtımlarıdır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek, yoğuşma olmamasını sağlamak ve yapı fiziği açısından en uygun yöntem dış cepheden uygulanan yalıtım şeklidir. Dış cepheden yapılan yalıtımda hem içerdeki ideal konfor korunur, hem de enerjiden tasarruf edilir. Tabii ki bu durum kullanılan malzeme ve uygulayıcının profesyonel olması etkilemektedir.

Uygulama yapılan bina modern cephe tasarımlarına, söve, denizlik gibi cephe süslemelerine uyum sağlamalıdır. En çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biride pencere detaylarıdır. Isı yalıtım plakaları sürekliliğin kaybetmeden doğramaya kadar getirilmelidir. İki ısı yalıtım plakasının birleştiği noktalara alüminyum veya PVC’den üretilmiş köşe profili konulmalıdır. Sıva filesi, köşe profilinin üzerine getirilmelidir. Extrüde Polistren Köpükten (XPS) üretilen söve ve denizlik profilleri kolay uygulanır ve binaya fazla yük getirmez. Beyaz mozaik gibi ağır malzemelerden yapılan denizlik veya sövelerin, ısı yalıtımı uygulaması yapıldıktan sonra yapıştırılarak ve mekanik tespiti yapılarak uygulanması gerekmektedir.

Isı yalıtım plakaları cepheye yapıştırılmadan önce 60 cm aralıklarla dikey kadranlar yüzeye yerleştirilir. Yüzeyin mastarından kaçık olmaması çok önemlidir. Dikey kadranlar yerleştirildikten sonra, XPS ısı yalıtım plakaları kadranların arasına yerleştirilir. Uygulama sırasında dikkat edilecek bir diğer nokta, nefes alan su yalıtım örtüsü ile binanın kaplanmasıdır. Yaklaşık 10’ar cm birdirme yapılarak nefes alan su yalıtım örtüsü ile bina kaplanır. Son olarak cephe kaplaması aşağıdan yukarıya doğru birbirine kenetlenerek monte edilir.

Bir Cevap Yazın