Toprak Altı Dış Duvar Subasman Yalıtımı

Toprağın altında kalan bölgelerin ve toprağa yakın subasman bölgelerinin izolasyon sistemini oluşturmak için XPS levhalar veya EPS levhalar kullanılır. Kullanılacak XPS levhalarının en az 30 kg/m3 yogunluk, %10 deformasyonla 300 kPa ’lık basma mukavemetine ve % 3’ün altında su emme özeligine sahip olması gereklidir.

Toprak altı dış duvarlarda yüzeyin düzeltilmesi için sıva yapıldıktan sonra, bitümlü su yalıtım örtüleri, kaynaklanarak dış duvar yüzeyine yapıştırılır. Bunun üzerine XPS veya EPS ısı levhaları serbest olarak su yalıtımı örtüsü üzerine yerleştirilir. Bu işlem, baskı duvarı ve toprak dolgu ile beraber yürütüldüğü takdirde levhaları yapıştırmaya gerek yoktur.
Diger bir yöntem ise, ısı yalıtımı  levhalarının yer yer soğuk bitüm ile su yalıtımı üzerine yapıştırılması dır. Bundan sonra baskı duvarı örülerek ve toprak dolgu yapılarak uygulama tamamlanır.
Duvarın toprağa yakın subasmanı bölgesinde ise cephede olusturulan baslangıç bölgesinden baslama üzere ısı yalıtım levhaları, noktasal yapıştırma metodu ile bitüm örtü üzerine yapıştırılır. Levha yüzeyinin %40 oranına alt katmanda yapışması gerekir.
Levhaların üzerine donatı katmanı oluşturulduktan sonra, son kat dekoratif dokulu sıva toprak hizasına kadar uygulanmalıdır. Subasman yüksekliği en az 30 cm olmalıdır. Gerek toprak altı dış duvarlarda, gerekse de subasmanında kullanılan ısı yalıtım levhalarının tespitinde, su yalıtım örtüsünü delmemek için dübel kullanılmamalıdır.