Tesisatta Yoğuşma

Yoğuşma, havanın içindeki su buharının, ortam sıcaklığı ve bağıl nem miktarına bağlı olan terleme sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden sıvı hale geçmesidir.

Yoğuşmanın Parametreleri

 • Ortam Sıcaklığı
 • Bağıl nem oranı
 • Akışkan sıcaklığı
 • Malzemenin hücre yapısı
 • Yüzeysel hava taşınım katsayısı
 • Isı iletkenlik katsayısı
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı

Yoğuşma Nasıl Oluşur

Soğuk hatlarda yalıtım malzemesi bünyesine su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçişine karşı bir önlem alınmamış veya sızdırmaz bir uygulama yapılamamışsa, lifli malzemeler gibi su buharı difüzyon direnç katsayısı çok düşük olan yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda yüzeyde yoğuşma olmamasına karşın, yalıtım malzemesinin içine su buharı girer ve malzemenin içinde yoğuşarak su haline gelir.

Yoğuşmanın Sonuçları

Malzeme bünyesinde yoğuşan su, ısı yalıtım malzemenin ısı iletkenlik katsayısını arttırır ve yalıtım özelliğini azaltır. Öyle ki bazı durumlarda camyünü gibi yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı iki-üç katı kadar kötüleşebilmektedir.

Isı yalıtımı malzemesinin içindeki su, tesisatta korozyona sebep olur. Korozyon sonucu çürümeler başlar. Yalıtım malzemesinin üzerindeki kaplama zarar görür ve bu da sistemin tahrip olmuş bu bölümlerini yenilemeyi gerektirir.

Yoğuşma Hangi Koşullarda ve Nerede Medyada Gelir?

 • Isı yalıtımı yapılmazsa, yoğuşma tesisatın yüzeyinde olur.
 • Isı yalıtımı yetersiz yapılırsa, yoğuşma yalıtım malzemesinin yüzeyinde olur.
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olan malzemede yoğuşma olmaz.

Yoğuşmaya Karşı Alınacak Önlemler ve Çözüm Önerileri

 • Doğru ısı yalıtımı malzemesi seçilmeli,
 • Yoğuşma olmaması için gerekli minimum yalıtım kalınlığı doğru hesaplanmalı,
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olmalı,
 • Yalıtım ısı köprüleri oluşmamalı ve sızdırmazlık uygulamaları doğru yapılmalıdır.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr/tesisatta-yogusma

Bir Cevap Yazın