Tesisat Yalıtım Malzemeleri

Isı yalıtımı; enerji kazanımı amacıyla, sıcaklık farkından dolayı oluşabilecek ısı kayıplarını ve kazançlarını önlemek için alınması gereken bir önlemdir.

Isı yalıtımı; yapılarda, tesisatta ve endüstride yapılmaktadır. Yapılarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ile tesisat ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri birbirlerinden çok farklı özellik göstermektedir.

Tesisat ve endüstriyel uygulamalarda, tesisat içinden geçen akışkan sıcaklığına göre 3’e ayrılmaktadır.

  • Soğuk Hatlar: Akışkan sıcaklığı +6oC’den düşük hatlar
  • Ilık Hatlar: Akışkan sıcaklığı +6oC ile +100C arasındaki hatlar
  • Sıcak Hatlar: Akışkan sıcaklığı +100oC’den daha yüksek hatlar

Tesisatta ısı yalıtımı, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için yapılır. Tesisat ve Endüstriyel Uygulamalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri genel olarak; Polietilen Köpük, Kauçuk Köpüğü, Camyünü Poliüretan, Cam köpüğü ve Kalsiyum Silikat’tır

Tesisatta Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri Seçilirken Bakılması Gereken Temel Özellikler:

  • Isı İletim Katsayısı
  • Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı
  • Yangın Dayanımı
  • Korozyon Riskinin Az Oluşu
  • Uygulama Kolaylığı
  • Ekonomiklik

Bir Cevap Yazın