Ters teras çatılar

Klasik teras çatılarda ısı yalıtım katmanı su yalıtım katmanının altında bulunur. Çünkü bu tür çatılarda kullanılan açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri yağış sularından korunmayıp ıslandıkları takdirde ısı yalıtım özelliklerini kaybederler. Sıklıkla kullanılan bakalitli cam yünü, taşyünü gibi lifsel malzemelerin ısı yalıtımı yapabilmeleri için ıslanmamaları gerekmektedir.
Ekstrüde polistren köpükler ortaya çıkıncaya kadar klasik teras çatıların katmanlarının sıralanışında önemli bir değişiklik olmamıştır. Ancak, bu malzemenin kapalı gözenekli ve sugeçirmez oluşu nedeniyle sudan etkilenmemesi teras çatı kesitindeki ısı tutucunun yerinin değişmesine neden olmuş ve ısı tutucu olarak bu malzeme su tutucu katmanın üstüne yerleştirilebilmiştir.
Ekstrüde polistren köpük gerek basınç dayanımının yüksekliği ve gerekse sudan etkilenmemesi nedeniyle ısı tutucu katmanın yeri yönünden bir devrim niteliği sağlamış ve ısı tutucu olarak su yalıtım katmanının üstünde güvenle kullanılabilmiştir.
Klasik teras çatılardaki ısı tutucunun yerinin değişmesine dayalı olarak ekstrüde polistren köpüklerin bu şekilde kullanıldığı çatılara bu nedenle ters çatılar adı verilmiştir.
Ters çatılar klasik çatılara göre uygulama yönünden önemli yararlar sağlarlar.

Bir Cevap Yazın