Geleneksel (Konvensiyonel) Teras Çatılarda Su Yalıtımı

Geleneksel teras çatıda, su yalıtım örtüsü ısı yalıtım malzemesi üzerinde yer almaktadır. Su yalıtımı örtüsü altında yoğuşma riskini önlemek amacı ile döşeme yüzeyinde buhar kesici katman uygulanması zorunludur. Su yalıtım örtüsü ısıl gerilme ve çevresel gerilmelere açıktır. Su yalıtım katmanında oluşabilecek herhangi bir problem kullanılan ısı yalıtım malzemesinin çeşidine bağlı olmakla beraber, ısı yalıtım malzemesinin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Geleneksel teras çatıda:

-Buhar kesici uygulaması zorunludur,
-Uygulama detaylı ve zordur,
-Uygulama süresi uzundur.

Bir Cevap Yazın