Teras Çatı Uygulamaları

Üzerinde gezilmeyen teras çatılar

Bu çatı sisteminde, genellikle taşıyıcı bir beton çatı plağı üzerine su ve ısı yalıtım malzemeleri getirilir. En üstte devamlı gezilmeye müsait olmayan bir çakıl tabakası bulunur. Sistem şu şekildedir (alttan yukarı doğru).

- Beton plak
- Eğim betonu
- En az 2 kat su yalıtımı (üst katman en az 3 mm kalınlıkta ve polyester keçe taşıyıcılı olmalı)
- XPS
- Ayırıcı keçe
- Çakıl

En üste gelecek çakıl tabakası beyaz renkli ve dere çakılı (sivri köşeleri olmayan) Kullanılmalıdır.
Yalıtım malzemeleri olarak mineral yün kullanılmak istendiğinde, yalıtım malzemesinin altında ve üstünde su yalıtım membranı kullanılmalıdır.

Üzerinde gezilebilen teras çatılar

Bu teras çatı tipi de üzerinde gezilemeyen terasa benzer. Su farkla ki keçenin üzerine çakıl yerine tekrar yüksek dozlu en az 5 cm kalınlıkta bir beton atılmalı veisteğe göre kaplama malzemesi döşenmelidir.

Eğer yalıtım malzemesi üzerine daha fazla yük (taşıt yükü v.s.) gelecekse, daha yüksek basma mukavemetine sahip olan yalıtım malzemeleri (XPS mantolama levhaları) tercih edilmelidir. Ayrıca istenirse XPS üzerine baskı betonu atılmadan plastik takozlar üzerine karo mozaik döşenerek de uygulama yapılabilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3905.teras-cati-uygulamalari.html