Temel Su Yalıtımı

Temel su yalıtımı nda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Yalıtım uygulamasının sağlıklı olabilmesi ve kalıcı çözüm üretilebilmesi için malzeme ve sistem seçimine, doğru detaylandırmaya ve işçiliğe dikkat etmemiz gerekir. Temel yalıtımları hatasız yapılması gereken uygulamalardır çünkü deri dönüşü ve telafisi mümkün değildir.

Temel yalıtımında katlara sürekli ve eşit basınç uygulanması gerekir. Bu basıncı sağlamak için yalıtım iki beton kütle veya beton kütle ve tuğla duvar arasında olmalıdır. Temel su yalıtımı nın nasıl yapılacağı proje aşamasında zemin suyunun durumuna göre belirlenmelidir. Yeterli sayıda dilatasyon yapılmalı ve yalıtımları sağlanmalıdır. Yalıtım yapılacak zemin düz ve kuru olmalı, çukur, çıkıntı ve çatlaklar olmamalıdır. Bütün köşe ve kenarlar yuvarlatılmalıdır. Yalıtımın içinden geçen yapı elemanları, yalıtımın bunlara bağlanmasını sağlayacak şekilde flanşlar bulunmalıdır. Yalıtım bitirildikten sonra mutlaka koruyucu plaka ile koruma altına alınmalıdır.
Zemin Suyu Tespiti 
Zemin suyunun en yüksek olduğu dönemde sondaj çalışması ile suyun yüksekliği ve debisi tespit edilir. En uygun zaman genellikle su seviyesinin en yükse olduğu ay olan Nisan ayında  yapılır.
Temel Su Yalıtım Malzemeleri 
Sürme tipi malzemeler : Bitümlü likitler, Plastik esaslı bitümler, Kritalizasyon esaslı likitler.
Sıvama tip malzemeler : Asfalt bağlayıcı ( mastik asfalt ve emülsyonlu şap ) ve çimento bağlayıcılı ( çimento şap, çimento sıva )
Uygulama 
Temel su yalıtımları ana hatlarıyla çatı yalıtımı uygulamalarının aynısıdır. Yalıtımla ilgili yapıştırma işleminin yapılacağı sırada, su seviyesi, yalıtım tabanının yaklaşık 0,50 m altında  tutulmalıdır. Bodrum taban betonu örüldükten ve iyice prizini aldıktan sonra su seviyesi kademeli olarak yükseltilmelidir. Yalıtım 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ve çiğ yada kırağı düşmüş zeminlerde yapılamaz. Donmuş zemin üzerinde de yalıtım yapılmaması gerekir.