Tek Eğimli Çatılar

Tek eğimli çatılar görünüş bakımından yarım beşik çatılardır. Asma veya oturtma olarak yapılabilirler. Bu çatıda mahya bitimi bina duvarı yüzeyinde veya komşu sınır çizgisi üzerindedir.

Mahyaya kadar yükselen arka duvar çatı taşıyıcı sisteminden gelen kuvvetlerin etkisinde bırakılmaz. Arka duvarın kalınlığı yüksekliğe bağlı olmak üzere en az / tuğla olur ve taşıyıcı sitemin eksenine rastlayan noktalarda çift plastırlarla takviye edilerek taşıyıcı sistem dikmeleri bu plastlar arasında yükselir. Plastırlar arka duvarı rüzgar etkisine karşı takviye ederler.

Çatı konstrüksiyonunu yükselen duvarlardan bağımsız olarak uygulayabilmek için mahya aşığına mesnet olacak dikmelerin oturtulabilmelerini sağlamak üzere, duvar kalınlığından yararlanarak iç tarafa bir set oturtulur.

Boyuna bağlantılar yüksek olmayan arka duvarlarda mahya aşığı ve duvar mesnedinde oturmuş dikmeler sağlanır. Arka duvarların fazla yüksek olması halinde dikmeleri birbirine bağlayan bir ara bağlantı kirişi ilave edilir. Duvara oturan dikmeler merteklerden mahya aşığına gelen çekme kuvvetlerini karşılar, böylece yüksek olan arka duvar etkilenmez. Mertek uzunluklarının açıklığın fazla olamaması halinde yalnız mahya ve damlalık aşığı yeterli olur. Açıklığın artması halinde asma sistemler geçmek, ek veya iki babalı asma sistemleri uygulamak, ya da destekli sistemlerden yararlanmak gerekir.

kaynak : gn yapı

Bir Cevap Yazın