Subasman

Subasman : Toprağın altında kalan bölgelerin ve toprağa yakın subasman bölgelerinin yalıtım sistemini oluşturmak için XPS veya EPS levhalar kullanılır. Kullanılacak XPS levhalarının en az 30 kg/m3  yoğunluk, %10 deformasyonla  300 kPa ’lık basma mukavemetine ve % 3’ün altında su emme özeliğine sahip olması gereklidir.

Su Basman Nasıl Yapılır

Toprak altı dış duvarlarda yüzeyin düzeltilmesi için sıva yapıldıktan sonra, bitümlü su yalıtım örtüleri, kaynaklanarak dış duvar yüzeyine yapıştırılır . Bunun üzerine XPS veya EPS ısı levhaları serbest olarak su yalıtımı örtüsü üzerine yerleştirilir. Bu işlem, baskı duvarı ve toprak dolgu ile beraber yürütüldüğü takdirde levhaları yapıştırmaya gerek yoktur.

Diğer bir yöntem ise, ısı yalıtımı levhalarının yer yer soğuk bitüm ile su yalıtımı üzerine yapıştırılmasıdır. Bundan sonra baskı duvarı örülerek ve toprak dolgu yapılarak uygulama tamamlanır.

Duvarın toprağa yakın subasman bölgesinde ise cephede oluşturulan başlangıç bölgesinden başlama üzere ısı yalıtım levhaları, noktasal yapıştırma metodu ile bitüm örtü üzerine yapıştırılır. Levha yüzeyinin %40 oranına alt katmanda yapışması gerekir.

Levhaların üzerine donatı katmanı oluşturulduktan sonra, son kat dekoratif dokulu sıva toprak hizasına kadar uygulanmalıdır. Subasman yüksekliği en az 30 cm olmalıdır. Gerek toprak altı dış duvarlarda, gerekse de subasmanında kullanılan ısı yalıtım levhalarının tespitinde, su yalıtım örtüsünü delmemek için dübel kullanılmamalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3844.subasman-nasil-yapilir.html