Su İzolasyonu

Su izolasyonu su ve nemin yapının bir kısmına veya tamamına zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. Su izolasyonu , su ve nemin ahşap, taş, metal ve tuğla gibi malzemelerin üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanır.

Yapıların toprak altında kalan kısımlarının su ve rutubetin olumsuz etkilerinden korunması gerekir, bu aşamada su izolasyonu malzemeleri önem kazanır. Zemin altında yapılan su izolasyonlarında kullanılan çok çeşitli su izolasyon malzemeleri bulunmaktadır.

Su ve neme karşı kullanılan su izolasyonu malzemelerini şöyle sınıflayabiliriz

Su geçirimsiz beton, sıva, şap ve harçlar
Asfalt yalıtımlar
Bitümlü yapıştırma yalıtımları
Yapay sentetik malzemeler

Temellerde su izolasyonu

Drenaj
Drenaj, herhangi bir yapıdan, yapıya zarar verebilecek suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişer) yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin daneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir.Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşaatı yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

İç drenaj
Dış drenaj yapma imkanı Olmayan durumlarda, bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Genellikle binanın merkezi yerinde. bodrum döşemesi en az 2.00 m derinlikte ve 50×50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülür ve üzeri, sac ya da beton bir kapakla kapatır.

Dış drenaj

İç drenaj dan farkı, bina çevresinde, temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 egımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla deşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50×50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılır. Künklerde bu rögalara bağlanırlar. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb yere bağlanarak. suyun binadan uzaklaştırılması sağlanır.

Dış Yalıtım
Yapılacak bir yapının, taşıyıcı sistemleri ile duvarlarının dış yüzeylerine uygulanır. Ayrık nizam yapılarda veya temel perde duvarların dışında insanın çalışmasına yeterli şev açıklığının bulunması halinde tercih edilir. Bu sistemde ana prensip radye-renejal temelin oturacağı beton taban yalıtımının yatayda birinci aşama olarak yapılmasından sonra kaba inşaatın belli bir seviyeye gelmesi ile taban yalıtım filizlerinden hareketle ikinci aşama olarak perde duvar yalıtımının yapılması şeklindedir.

İç Yalıtım:
Bitişik nizamlarda veya temel pencereleri arasında inanın çalışmasına yeterli şev açıklığının olmadığı hallerde veya aynı şartlar altında mevcut binada daha önce yapılmamış bir binada tercih edilir. Ana prensip bir dış çanak iç yüzeyine yatayda ve düşeyde bir defada su izolasyonu yapılması ve binanın havuz içine oturması şeklindedir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3981.su-izolasyonu.html