Soğuk ve Sıcak Çatıların Farkı

Sıcak ve soğuk çatıların arasında genel olarak, işlev ve konstrüksiyondan kaynaklanan farklar vardır. İki çatı tipinin arasındaki farklar özetle şöyledir :
1- Soğuk çatıda taşıyıcı tavan ile çatı örtüsü arasında bir hava yastığı vardır. Sıcak çatılarda bu tip hava yastıkları bulunmaz.
2- Soğuk çatılarda içeriden gelen su buharı döşemeyi, hava yastığını ve çatı örtüsünü aşarak dışarı çıkabilir, sıcak çatılarda su buharının dışarı atılabilmesi için özel malzemeler ve detay uygulamaları yapılması gerekir.
3- Soğuk çatılarda örtü eğimli olduğundan, bu tip çatılarda örtü kaplama esaslı, yani kaplama arasından su sızabilecek iken, sıcak çatılarda eğim az olduğundan örtü malzemesi sızdırmaz örtümlü olmak zorundadır.
4- Soğuk çatılarda taşıyıcı döşeme, hava yastığı tarafından ısıl olarak korunduğundan, genleşmeye maruz kalmaz, sıcak çatılarda ise genleşmenin önlenmesi için ısı tutucu kullanılması gerekir.
5- Soğuk çatılarda radyasyon için özel önlem alınmasına gerek yoktur. Sıcak çatılarda çatı katmanının radyasyona dayanıklı olması gerekir, eğer değilse özel olarak korunması (çakıl vb malzeme) gerekir.
6- Soğuk çatıların üstü kullanılmaz, sıcak çatıların ise değişik amaçlarla üstü kullanılabilir.
7- Soğuk çatılarda bakım ve onarım dışında gezilmediğinden noktasal darbelere maruz kalmaz, sıcak çatıların son katmanlarının darbelere karşı korunması gerekir.
8- Soğuk çatı eğimli olduğu için yağış sularını çabucak yapıdan uzaklaştırabilir. Sıcak çatılar eğim az olduğundan suyu uzaklaştırmak için yeterli eğim verilebilmesi için eğim betonu gibi katmanlar gerekir.