Soğuk Hava Depolarının Yalıtımı

Soğuk depoların esasını, iyi bir ısı yalıtımı ve yerinde uygulanmış buhar kesici meydana getirir. Soğuk depolarda muhafaza edilecek gıda maddeleri en az 1-1,5 yıl bozulmadan kalabilmelidir. Gıda maddelerinin uzun süre bozulmadan saklanabilmesi soğuk depoların rantabilitesine bağlıdır.
Düşük sıcaklık isteyen gıda maddeleri için -22oC / -28 oC, yağlı gıdalar için ise -35oC / -40oC daha uygundur. Soğuk depolarda kritik mevsim yaz mevsimidir.  Bu nedenle sıcaklık ve buhar basınçları önemlidir.
Isıtılan yapılarda kışın sıcaklık farkı 35oC, soğutulan yapılarda yazın sıcaklık farkı +50oC / +70oC  dır. Buhar basınçları, ısıtılan yapılarda kışın 10 / 14 Pa, yazın soğutulan yapılarda ise 25/30 Pa dır.
Soğuk depolarda, ısıtılan yapılarda öngörülen yapı fiziği şartları geçerli olup, işletme esnasında soğuk deponun iç sıcaklığı daima sabittir. Yaz mevsiminde ısı transferi ve buhar difüzyonu soğuk depolarda dıştan içe doğru, kış aylarında çok soğuk bölgelerde bu difüzyon ters yönde olabilir. Soğuk depolarda sıcak taraf, konutların tersine dış taraftadır. Bu nedenle, soğuk depoların dış yapı elemanlarının mümkün olduğu kadar buhar sızdırmaz ve iç yapı elemanlarının ise buhar geçirgen olması gerekir. Esas amaç difüzyon yoluyla yapıya sızan buharı, sıcak yüzeyde frenlemek ve geçen buharı soğuk yüzeyden atmaktır.
Derin dondurucu odasına sızan su buharı, çiğ noktasının üzerinde donma noktasına ulaşabilir. Bu durumda sadece yoğuşma olamaz, aynı zamanda karlanma ve buzlanma tehlikesi de söz konusudur. Böyle durumlarda sadece kuvvetli bir buhar kesici kullanılması bile yeterli sonuç vermeyebilir. Bu nedenle konstrüksiyon içine giren buharın iç yüzeyden atılması gerekir.
Soğuk depolarda havanın soğutulması ile bağıl nem azaltılabilir. Soğuyan hava doyma durumuna geldiğinde soğutma apareylerinin yüzeyinde, suya veya karlanmaya dönüşerek havanın bağıl nemi azalır. Pratikte soğuk hacimlerin bağıl nemini azaltır. Pratikte soğuk hacimlerin bağıl nemini yükseltmek imkansızdır.

Bir Cevap Yazın