Soğuk Çatıların Konstrüksiyon Elemanları

1-Kaplama Altı Tahtası :
Genellikle küçük boyutlu çatı kaplama malzemeleri ile (kiremit vb.) metal çatı kaplamalarının altına, kullanılacak kaplama malzemesinin tüm yüzeye oturması ve düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla kullanılır. Kaplama altı tahtası çatının durağan yükünü ve kar gibi hareketli yükleri kendi altında bulunan mertek elemanına iletir.
2-Mertek :
Kaplama altı tahtasından kendisine gelen yükü üzerine oturduğu aşıklara ileten çatı elemanıdır. Ilıman bölgelerde en çok 2,75-3,00 metre açıklıkta yerleştirilen merteklerin eksen aralığı 45-55 cm olmak üzere, kesiti 5/10 – 6/12 cm olabilir.
3-Aşık :
Merteklerden gelen noktasal yükleri, eğilmeye çalışan bir konstrüksiyon elemanı olarak diklemelere ya da  asma sistemlerde makasların düğüm noktalarına ileten çatı elemanıdır.
4-Dikme (Baba) :
Merteklerle aşağıya iletilen ve aşıktan kendisine gelen düşey yükü taşıyıcı bir döşemeye ya da binanın taşıyıcı sistemine ileten çatı elemanıdır. Oturtma çatılarda dikmeler gelen yükleri ya döşemeye ya da duvarlara iletirler. Asma çatılardaki bu elemanın adı baba dır.
5-Göğüsleme :
Çatılarda dikme ile aşıklar arasında o45 açı ile yerleştirilen ve dikme aşık düzleminin kararlığını sağlayan çatı elemanıdır. Göğüslemeler dikmelerin iki tarafına konulmalıdır. Sabitleme işlemi için mutlaka cıvata kullanılmalıdır.
6-Kuşaklama :
Aşıklara dik doğrultuda dikmeleri yatay olarak birbirine bağlayan bir çatı elemanıdır. Genellikle yatay olurlar, aşıkların aynı kotta olmaması durumunda tam yatay yapılmayabilir.
7-Yanlama (Makas Kirişi) :
Bir asma makas elemanıdır. Aşıklardan dikmelere gelen düşey yükü kendi eğimi doğrultusunda basınç kuvveti olarak gergiye ileterek, gergide çekme gerilmesi meydana getirir.
8-Diyagonal :
Üç babalı bir asma makasta, babalar arasında bulunan ve makastaki yanlama doğrultusuna ters konumda bulunan ve makası kararlı hale getiren çatı elemanıdır. Ahşap ya da  kafes kirişlerde kare ya da benzer şekilde gözlere üçgenlere bölerek karalı hale getiren elemanlara da diyagonal denir.
9-Gergi :
Bir asma çatı makasında yanlamalardan gelen basınç kuvvetinin yatay bileşeni ile çekmeye çalışan ve makasın altında yatay konumda bulunan çatı elemanıdır. Tek parçadan oluşan gergi, metal plaka ya da iki tarafı şaplanarak eklenebilir.

Bir Cevap Yazın