Sıcak Çatılarda Nokta Detayları

Parepet ( Çelen ) : Parepet özellikle sıcak çatılarda taşıyıcı döşemeye oturan bina dış duvarı hizasında bulunan korkuluk duvarıdır. Genelde teras, balkon ve köprülerde korkuluk amacıyla kullanılan bu duvar, sıcak çatılarda çatının tüm katmanlarını alından kapatır ve yüksekliği çatının üstünün kullanılıp kullanılmamasına göre 40-90 cm arasında değişir. Parapet duvarının yüksekliği genelde bu ölçülerde olmakla birlikte, mimari tasarım gereği bu ölçüler değişebilir.
Dilimizde çelen duvarı olarak adlandırılan bu duvar, tüm dış etmenlere açık olduğundan, doğru olarak detaylandırılan ana koşuldur.
Sıcak çatı, üzerinde gezilebilir nitelikte istenmediği durumda parapetin döşeme üstünden yüksekliği katmanların kalınlığı ve parapet üstünün çözümüne bağlı olarak 30-40 cm olabilir. Çatı üzeri gezilebilir nitelikte olacaksa, parapet yüksekliği döşeme kaplaması üzerinden yaklaşık 90 cm yükseklikte olmalıdır. Bazı eski yapılarda sıcak çatı onarımı sırasında, mevcut eski katmanlar sökülmeden yeni katmanlar eskilerin üzerine yerleştirildiğinden, doğal olarak parapet yüksekliği ve teras çatılarda gezme güvenliği azalmaktadır.
Saçak : Sıcak çatılarda çatı üzerinde gezilebilir ya da gezilemez olması kabullerine göre saçak detaylarında bazı değişiklikler olabilir. Üzerinde gezilemez sıcak çatının radyasyondan korunması amacıyla çatı üstünde beyaz çakıl kullanılması durumunda saçakta çakılların akması önlenmelidir. Bu amaçla, yağış suyunun eğim doğrultusunda akmasına engel olmayacak, ancak, çakılların akmasına engel olacak delikli metal bir çakıl bariyeri kullanılmalıdır. Bariyerin çakıl tarafındaki yakası su yalıtımının altına sokularak, suyun alta geçmesi önlenir.
Üzerinde gezilemez sıcak çatılarda bakım-onarım nedeniyle çıkılması gereken hallerde, saçak gibi çatı kenar kısımlarında yeterli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Üzerinde gezilebilir çatılarda saçak bulunmadığı ve parapet duvarı yeterli yükseklikte olduğu için ayrıca bir önlem gerekmeyebilir. Buna karşın parapet duvarı olmayan bu tür saçaklarda güvenlik amacıyla boru ve benzeri  korkuluklar yapılabilirse de, bunlar sıcak çatı katmanlarını deldiği için tavsiye edilmezler.
Dilatasyon : Üzerinde gezilemez ya da gezilebilir sıcak çatılarda yapılacak dilatasyon derzlerinde, sıcak çatı katmanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte, dilatasyon boyunca her iki taraftaki taşıyıcı sistem birbirinden 4-5 cm aralıklı olarak yapıldığında, bu kesit boyunca içeriye su girmemesi için her iki döşemenin kenarları bir tür parapet gibi bir miktar yükseltilerek detay çözümlenebilir.
Üzerinde gezilebilir sıcak çatılarda aynı detay döşeme kaplaması olarak uygun bir malzeme kaplanması yoluyla da çözülebilir.
Su Alma Noktaları : Üzerinde gezilebilen ya da gezilemeyen içe akışlı sıcak çatılarda su alma noktaları çok değişik şekillerde çözülebilir. Ancak, bu nokta yağış suyunun içeri girmesi açısından oldukça kritik bir yerdir. Bu nedenle, sıcak çatı katmanlarının gider çevresindeki yerlerden içeri su sızmasını engellemek üzere detayın çok dikkatli bir şekilde bitirilmesi ve özel su gideri olarak üretilmiş malzemeler kullanılması gerekir.
Çatı Işıklıkları : Çatı alanı büyük olan sıcak çatılarda, alttaki hacimlerin ışıklandırılması ve ve havalandırılması amacıyla özel çatı ışıklıkları kullanılır. Daha çok patent olarak üretilen çaı ışıklıklarının ışık geçiren kısımları polimer malzemeden ve alt yüzeyde yoğuşmayı önlemek için çift çeperli olarak üretilmektedir. Bu ışıklıkların uzaktan kumandalıları ve gerektiğinde özel havalandırmalı olan türleri de bulunmaktadır.
Çörten ve Savaklar : Sıcak çatılarda yağış ve yıkama suları çatı eğimli yüzeylerinin düzenlenmesine bağlı olarak daha çok çatının kenar ve köşe noktalarından; özellikle çatı alanının büyük olduğu özel durumlarda ise hem çatı kenar ve köşelerinden, hem de çatının ortalarından indirilebilir.  Suların dışa akışlı olarak düzenlendiği durumlarda istendiğinde çatı suları çörtenlerle de dışa akıtılabilir.
Çörten düzenlemesinde dikkat edilmesi gerekenler :
1- Çörtenin bina cephesinden yeteri kadar dışa çıkması
2- Çörten ağzının suyun geri dönemeyeceği şekilde düzenlenmesi
3- Çakıl korunumlu çatılarda çörten ağzından çakılların dışarı akmasıne engel olunması
4- Çörten elemanının altından ve yanlarında su sızıntısının kesilmesi.

Bir Cevap Yazın