Sıcak çatı mı soğuk çatı mı

Pratikte projeci, sık sık çatı konstrüksiyonunu soğuk çatımı, sıcak çatımı olarak gerçekleştireceği sorusuyla karsı karsıya kalır. Bu çatı tiplerinden bir tanesine öncelik tanımak imkânsız dır, çünkü her iki tipin de avantajları ve zayıf yönleri vardır.

Genel olarak şunlar söylenebilir;

Şu durumlarda bir soğuk çatı tavsiye edilir:

•Çatının eğimi dik veya en azından yarı dik ise,
•Çatı bölmesi (çatı arası) basit yöntemlerle doğal olarak iyi şekilde havalandırılabiliyorsa,
•Bina derinliği en fazla 12 m ise,
•Çatı metal veya lifli çimento levhalarla kaplanacaksa,
•İkinci alt kabuk yapısal olarak mevcutsa veya basit yöntemlerle inşa edilebilecekse,

Şu durumlarda bir sıcak çatı elverişli, hatta şarttır:

•Çatı çok düz veya yatay veya içe doğru eğimliyse (Bunun için bazı istisnalar vardır),
•Çatı bölmesinin havalandırılmasını sağlamak zorsa veya mekanik yardımcı araçlar gerektiriyorsa,
•Çatının altındaki oda çok soğuk ise,
•Eğer yapı, çatı bölmesinin havalandırmasını zorlaştıracak, hatta imkânsız hale getirecek şekilde derinse veya komplike bir konstrüksiyona haizse,
•İkinci bir kabuğun yapılması büyük zahmetler gerektiriyorsa,
•Yüksek yapılara sundurma çatılar uygulanıyorsa,
•Rüzgârla havalandırılan bir soğuk çatının havalandırması komsu binalar, kuleler veya tepeler sayesinde tehlikeye düşüyorsa veya inen rüzgârlarla engelleniyorsa.

Fakat bunlar sadece pratik kurallardır. Örneğin oldukça düz eğimli kusursuz çalışan soğuk çatılarda vardır. Burada kurallar, durumdan duruma değişmektedir. Pratikte tek bir çatı tavanı gerektirdiğinden sıcak çatılar daha çekici gelir. Fakat burada da çözülmesi gereken bir çok tezat söz konusudur.

Genellikle sıcak çatıların, sadece rölatif hava nemi % 60 a kadar olan odalar üzerinde elverişli olduğu söylenmektedir. Ama tipik ıslak atölyeler üzerinde vazifelerini eksiksiz yerine getiren tek kabuklu çatılar da vardır. Soğuk çatı gerçekten daha verimli ve problemsiz midir?

Bir Cevap Yazın