Riskli Yapı Hangi Kuruluşlar Tarafından Belirlenir

Riskli bina tespiti gerçekleştirip, süreçlerin daha sonraki seviyeye geçip ilerlemesini sağlayan kuruluşlar vardır. Bu tespitleri yapacak olan kuruluşlar şöyledir:

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • İdareler(belediyeler-il özel idareleri)
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılacak kamu kurum ve kuruluşları
  • Üniversiteler
  • Sermayesinin en az %40’ı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler
  • Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları
  • 29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ve laboratuvar kuruluşları
  • Mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlardır

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/riskli-yapilari-belirleyen-kuruluslar

Bir Cevap Yazın