PVC Köpük

PVC Köpük, Polivinilklorid esaslı termoplastik bir malzemedir, sert, yarı sert veya yumuşak olarak üretilebilir. Gözenek yapısı üretim metoduna göre değişir. Yüksek basınç sistemi ile üretimde kapalı gözenekli, alçak basınç sisteminde ise karışık gözenekli veya açık gözenekli, basınçsız üretimde ise alçak gözenekli malzeme üretilir.

Isı iletkenliği

40 kg/m3 için l = 0,038 W/mK

130 kg/m3 için l = 0,051 W/mK dır.

Yoğunluk 30-300 kg/m3 arasında ayarlanabilir. Yapı sektöründe genellikle 30-40 kg/m3 olanı kullanılır. Sert levhalar kırılgan olup, yumuşak olanlar elastiktir. PVC Köpüğün dayanıklılığı ince kaplamalarla önemli ölçüde arttırılabilir. Suya duyarlılığı: m değeri 40 – 80 arasında olup kapalı gözenekliler su almaz. Karışık veya açık gözenekli olanları su alır. Korozyon ve çürümeye karsı dayanıklıdır. Haşarat barındırmaz, bazı kimyasal maddelere karsı dayanıksızdır. 50-60 oC de yumuşamaya baslar. Zor yanıcı olup sert levhalar kolay kesilir, delinir, raspa edilebilir.

Bir Cevap Yazın