Poliüretan köpük

İzosiyanat bileşiğin alkol ile reaksiyonu sonucu alkolün hidrojen atomu izosiyanata kayarak poliüretan elde edilir. Dizosiyanatın ve reaksiyonu kolaylaştıran OH gruplu uygun polialkolün kullanılmasıyla da yüksek moleküllü poliüretan meydana gelir. Poliüretanlar, kapalı gözenekli gevrek ve açık gözenekli yumuşak elastik olmak üzere iki tipte yapılırlar. Ana hammadde olarak (desmodur) poliizosiyanat ile OH grupları ihtiva eden (desmofen) polialkol kullanılır. Kimyasal yoldan elde edilmelerinde su ile izosiyanat reaksiyonu sonucunda açığa çıkan CO2 köpürmeyi sağlar. Fiziksel yoldan elde edilmelerinde ise düşük sıcaklıkta buharlaşan Freon 11 köpük hammaddesine ilave olunarak ekzotermik reaksiyonla sıcaklığın yükselmesi sonucu buharlaşması ile köpürme meydana gelir. Genellikle levha halinde bulunmakla birlikte, prefabrik boru gibi sekil verilmiş formlarda da bulunabilirler. Ayrıca dar ve ulaşılması güç noktalarda yerinde imalat yöntemi prensibi geregi aerosol kutusu içinde imal edilen çeşitleri de vardır. Bu tip uygulamada malzeme bölgeye uygulandıktan sonra, malzemenin bünyesinde meydana gelen reaksiyonlar sonucu hacimce genişleyeceği ve bu genişleme ile de uygulanan bölgede bir basınç meydana getireceği unutulmamalıdır. Poliüretan sarı renktedir. Hücrelerinin % 95’i kapalı gözeneklidir. Ayrıca poliüretan köpükleri açık gözenekli, yumuşak veya sert, ve küçük hacim ağırlıklı olarak da üretilmektedirler.30-200 kg / m3 yoğunluklarda kullanılır. Levhaların tek taraflı ısınması halinde şekil deformasyonu görülür. Bu yüzden her iki yüzünün de başka bir malzeme ile (kağıt, bitümlü kağıt, PVC, alüminyum folyo vb.) kaplanması gerekmektedir. Poliüretanın ısıl iletkenliği çok düşüktür. Hatta bazı üreticiler  = 0,012-0,013 W / mK gibi ısıl iletkenlik ısı yalıtımıdeğerleri vermektedir. Oysa bu değer, malzemenin ilk üretildiği anda, içindeki itici gazın  değerinin çok düşük olması nedeniyle, malzemenin  değeri de çok küçük çıkar. Ancak zamanla itici gaz difüzyon yoluyla dışarı çıkar ve yerini hava doldurur. Böylece  değeri de yükselir. Bu nedenle standartların belirlediği değerler esas alınmalıdır. Öte yanda son yıllarda sera etkisi nedeniyle poliüretan köpük yapımında itici gaz olarak kullanılan ve CFC içeren R-11 gazı kullanılması bazı ülkelerde yasaklanmıştır, bunun yerine CFC içermeyen CO2 kullanılır.

Ancak bu üretimde maliyet % 10 kadar artarken  değerinde küçük yükselmeler (kötüleşmeler) görülmektedir. Kaplamasız ve difüzyon geçirgen kaplamalı köpüklerde 0,060 W /mK değeri kullanılır. Eksi sıcaklıklarda soğutma tesisleri için 0,048 W / mK’lik bir hesap değeri pratikte uygundur. Poliüretan köpüğünün yoğunluğu 30-200 kg/m3 arasında ayarlanabilir. Yalıtımiçin kullanılan levhaların 32 kg/m3’den az olmaması önerilmektedir. Aksi halde sekil değişimleri görülebilir. Yapılarda kullanılan yoğunluklar genellikle 30-40 bazen de 50 kg/m3’tür. 30 kg/m3 yoğunluğun altındaki poliüretan köpüklerinin çıplak kullanımda çeşitli sorunlar beklenebilir. Bu gibi durumlarda plakalar, düşük sıcaklıklarda büzülmekte, gözeneklerdeki özel gazın sıcaklık tesiriyle genişlemesi netice sinde şekil ve uzunluk değişikliklerine uğramaktadır. 32 kg/m3 ‘ün üstünde yalıtım malzemesi kullanılması ve basit bir kaplama ile bu mahsur ortadan kalkar. Çıplak köpüğün sıcak bitüm ile yapıştırılması önemli zorluk çıkarmaktadır. Çünkü köpük kısa süreli 200 0C’ a kadar sıcaklıklara dayanıklıdır. Yoğunluk arttıkça fiyat da önemli ölçüde artmaktadır.
Malzemenin bünyesine su alma durumu az olmakla birlikte mantolama EPS ile kıyaslandığında ondan daha fazladır. Buhar difüzyonu yolu ile ıslanma durumu söz konusu olduğunda (μ=40-50), levhalar ya buhar sızdırmaz şekilde kaplanmalı veya muhtemel gerilmelere karşı önceden önlem alınmalıdır. Yerinde püskürtme köpüklerinde μ=3-8’dir. Poliüretan köpük hafif asitlere, benzine, mazota, alkalilere ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır. Poliüretan köpüğün eskime ve çürümeye karsı dayanıklılığı oldukça fazladır. Poliüretan köpüğün hacim ve şekil dayanıklılığı ile özgül ağırlığı arasında yakın ilişki vardır. 32 kg/m3’ün altındaki kaplanmamış plakalarda soğuk etkisi ile bariz büzülme görülmektedir. Bunun yanında güneşin mor ötesi ısınları karşıskaynak ında kaynak :dayanıksızdır. Mor ötesi ışınlar karsısında rengi sarıdan kızıl kahveye dönüşmekte, yüzeyinde pullanma dökülme bozulma olmaktadır. Poliüretan levhalar 110-120 0C sıcaklığa kadar devamlı dayanıklıdır. Kısa süreli olarak ise 180 hatta 200 0C’ye kadar dayanıklıdırlar. Sıcaklığa dayanım açısından dış cephe mantolama EPS’ e göre önemli bir farkı vardır. –200 0C’ye kadar soğuk islerde de kullanılabilir. Sert köpük plakalar, gözenek içindeki basınçlar ve gözenek sekline göre ısı altında genişleme ve deformasyona uğrayabilirler. Uzunluk değişimleri köpük istikametinde olmaktadır. Petrol türevi bir ürün olduğu için yanıcıdır. Üretim sırasında konulan alev almayı zorlaştırıcı maddelerle ‘zor alev alabilen ‘ (B1) hale getirilebilir.

Poliüretan köpükler salt yalıtım malzemesi olarak diğer yalıtım malzemelerine oranla ucuz sayılmasa dahi hazır prefabrik elemanlar olarak (metal kaplı sandviç paneller vb.) işçilikten ve zamandan çok kazandırır.

Kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4144.styrapor-strafor-poliuretan-kopuk

Bir Cevap Yazın