Nem ve Yalıtımın Önemi

Nem binaların dış yüzeylerini değişik şekillerde etkilemektedir. Yağmur ve kar gibi dış yüzeyde birikme yapan durumlarda emme ve dışa verme olayları görülür. Nem eğer buhar halinde ise yapı elemanlarına sızma yapar eğer yapı elemanlarının durumu nem geçişini uygunsa diğer taraftan dışarı çıkar. Su buharı buhar basıncının düşmesinden sonra oluşur. Nem de tıpkı ısı gibi sıcaktan soğuğa doğru gitme eğilimindedir. Kış aylarından içeriden dışarıya doğru olan su buharı transferi, yaz aylarında dışarıdan içeriye doğru gerçekleşir.

Yapı elemanlarından beklenen en önemli özelliklerden biri de nemliliktir. Nemlilik oranı olarak gözenekli malzemelerin ( ahşap, tuğla, çimento, sıva vb)  kuru zamanlarındaki nem oranları baz alınır.

Binalarımızın dış duvarlarındaki nem artışları farklılıklar gösterebilir. Yalıtım yapılırken mümkün olduğunca tüm dış cephe yalıtılmalı yalıtımın verimliliği artırılmalıdır. içeriden yapılan ya da belirli duvarlara yapılan yalıtımdan verim beklenmesi söz konusu değildir, çünkü yalıtım ın esas amacı ısı köprüleri oluşturmamaktır. İçeriden yapılan ya da belli bölgelere yapılmış yalıtım uygulamalarında ısı geçişlerinin en yükse olduğu bölgeler açıkta kalmakta ve yalıtımın verimsizliğine sebep olmaktadır. Yalıtım bir bütün olarak düşünülmeli ve yalıtım malzemeleri ile bina dış yüzeyinde açık alan kalmayacak şekilde yalıtılmalıdır. Dış yüzeylerde kullanılacak ısı yalıtım modeli mantolama dır. Mantolama ile hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı sağlanmış olur.

Dış Cephe Hasarlarını Engellemek

Bina dış cephesinin hasarlarının önlenmesi için önemli olan hasarın onarımı değil, hasar riskinin azaltacak önlemler alınmasıdır. Hasar riskini azaltmanın çeşitli yöntemleri vardır, en önemlileri malzeme seçimi ve işçiliktir. Seçilecek malzeme standartlara ve kullanılacağı bölgenin şartlarına uygun olmalıdır. İşçilikte ise daha fazla kar elde etmek amacı ile ucuz işçilik tercih edilmemeli, ihtiyacı tam karşılayacak uygulama mimar ve mühendisler ile birlikte koordineli olarak yapılmalıdır. Doğru malzeme seçimi, iyi detaylandırma ve kaliteli işçilik yapıların uzun yıllar bakım ve onarım gerektirmeden kullanılmasını sağlar.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4081.nem-yalitim