Mantolamada Devlet Desteği

Sürekli artan enerji faturaları ısıtma ve soğutma için ayrılan bütçeleri de arttırmaktadır. Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin 1/3 kadar oranının konutlar için sarf edildiği düşünüldüğünde ısı yalıtımı artık bir ihtiyaç durumuna gelmiş bulunmaktadır.

Çevre kirliliğini azaltma ve enerji verimliliğinin sağlanması amacıyla hazırlıkları tamamlanan plana göre 2015 yılında, başta bina ısı yalıtımı olmak üzere yalıtım malzemeleri için taksit kolaylığı sağlanacak. Mantolamaya devlet teşviği kapsamında mantolama uygulaması yapılmış binalara ise vergi ve harç alınmayacak. Yakın gelecekte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düşük faizli yalıtım kredilerinin Bakanlık katkısı ile teşvik edileceği de sıkça konuşulmaya başlanmıştır.

2017 yılında kadar binaların alınması zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi ile de binalar, yalıtım durumuna göre A,B,C,D,E,F,G şeklinde enerji sınıflarına ayrılacak ve A,B,C sınıfına giren devlete, doğaya ve çevreye katkı sağlayan binaların enerji birim fiyatları düşük tutulacak. Konutların yalıtımının teşvike edilmesinin yanı sıra daha az enerji tüketen beyaz eşyaların ÖTV oranlarının düşürüleceği, çevrenin korunması amacıyla karbondioksit salınımı düşük olan araçlara da vergi kolaylıkları getirileceği bilinmektedir.

Türkiye’de 8.5 milyonun üzerinde ruhsatlı bina, 18 milyonun üzerinde ruhsatlı konut bulunmaktadır. Bu bina stoğunun % 5,6’sı, konut stoğunun ise sadece % 10’u standartlara uygun olarak yalıtılmış durumdadır. Yalıtımsız tüm binalara yalıtım yapılması durumunda ise ülkemizde yılda tahminen 10 milyar TL tasarruf sağlanabilecektir. Bu durumda yalıtım, Türkiye ekonomisi ve konut sakinleri için büyük önem arz etmektedir.

Kaynak  : https://www.gnyapi.com.tr/mantolama-devlet-tesvigi

Bir Cevap Yazın