Kuru Hava Argon

Atmosfer koşullarında soluduğumuz hava içinde su buharı bulunmaktadır. -20 – 40°C arasında 1 m3 havanın taşıyabileceği nem miktarı 1,09 – 50,9 gr arasında değişmektedir. Örneğin, 20°C deki hava yaklaşık 17,33 gr nem taşıyabilmektedir. Nemin ısı iletimindeki etkisi suyun havaya göre yaklaşık 20 kat daha yüksek ısı iletimi katsayısı değerine sahip olmasından kaynaklanır. Bu nedenle hava içindeki nem miktarı arttıkça havanın ısı iletim katsayısı da yükselmektedir. Bu nedenle ısı yalıtımı malzemelerinin de buhar difüzyon dirençlerinin yüksek olması beklenir. Böylece yalıtımı sağlayan hava odacıkları içindeki kum hava ısı iletim katsayısını en düşük seviyede tutacaktır. Kuru hava ve argon gazı en sık ısı yalıtımlı cam ünitelerinde karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tablo farklı özelliklerde çift cam uygulamalarına ait ısı iletimi katsayılarının değişimini göstermektedir.

CAM Isı iletim Katsayısı (W/m2K)
Ara Boşluk Dolgu Cinsi
HAVA ARGON
4 mm 4 5.7
20 mm 4-12-4 2.9 2.7
24 mm 4-16-4 2.7 2.9

Çift cam uygulamalarında ısı kontrol kaplamaları cam yüzeylere uygulanarak cam ünitelerinin ısı iletim katsayıları 1,1 W/m2K ya kadar düşürülebilmektedir. TS825 ile ısı yalıtımlı cam üniteleri için 2,4 W/m2K şartı getirilmiştir. Bu nedenle koşulu sağlayabilen üniteler laminasyon ile yalıtım özelliği iyileştirilmiş cam üniteleridir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/isi-yalitimli-cam-argon

Bir Cevap Yazın