Kolon Kiriş ve Perde Duvarların Yalıtımı

Dış duvarların içten veya dıştan yalıtımında sandviç duvar uygulaması tercih edilirse, dış duvarlara bağlı kolon, kiriş, hatıl perde duvar ve lentolarda ısı köprüleri meydana gelir. Isı köprüsü oluşturan yapı elemanları dış cephe yüzeyinin %50 sine yakındır. Bu sebeple, bu yüzeylerde ısıtma ya da soğutma amaçlı harcanan enerji miktarı çoğalır.
Bu yüzeyler uygun bir biçimde enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Ayrıca ısı köprüleri yalıtılarak yoğuşma probleminin önüne geçilir. Böylece taşıyıcı sistemleri korozyonu önlenerek zayıflamasının önüne geçilmiş olur.
Kolon, kiriş, ve perde duvarların yalıtımı, hem beton duvarlardan kalıp içinde ısı yalıtım levhası yerleştirilmesi, hem de beton döküldükten sonra dış yüzeye tespit edilerek yapılabilir. Bu elemanlar dıştan yapılmalı ve TS 825 ısı yalıtımı yönetmeliğinde verilen esaslara uygun düşen enerji limitleri içinde kalmalıdır. Ayrıca tavan ve döşeme detayları ısı köprüsü oluşumuna engel olacak biçimde çözülmelidir.