Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvuruları

Kentsel Dönüşüm Kira yardımı başvuruları; Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma; Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılır.

TOKİ ve İdarenin uygun görmesi ve onaylamasından sonra kira yardımı talepleri Bakanlığa gönderilir. İlgililerine ödenmek üzere idare veya TOKİ’nin hesabına yardım yatırılır. Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır. Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar; maliklerden, kiracilardan ve işyeri kiracılarından istenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımında Maliklerden İstenen Evraklar

 • Tapu Fotokopisi, Başvuru esnasında tapunun aslı da ibraz edilecektir
 • Riskli yapı bildirimi
 • Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Başvuru Formu

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımında Kiracılardan İstenen Evraklar

 • Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi
 • Riskli Yapı Bildirimi
 • Riskli binada oturulduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalın nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait)
 • Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 • Başvuru Formu

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımında İş Yeri Kiracılarından İstenen Evraklar

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Riskli binada olduğuna dair vergi levhası
 • Tahliye edildiğini gösteren güncel vergi levhası
 • Riskli yapı bildirimi
 • Başvuru Formu

KAYNAK: GN İNŞAAT Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Bir Cevap Yazın