Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm sürecinde tek görevi dönüşüm olan bir dosta ihtiyacınız olacak.

GN İNŞAAT şirket bünyesinde hukuk departmanı olan nadir inşaat firmalarından bir tanesidir. Kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili verdiğimiz destek hizmetimizin amacı taraflar arasında yaşanabilecek sorunları en aza indirerek  dönüşüm sürecinin komşuluk ilişkileri sarsılmadan tamamlanmasını sağlamaktır.

GN İNŞAAT kentsel dönüşümün süreçlerinde kat maliklerinin haklarının korunması ve sürecin yönetilmesi hususunda kat maliklerine aşağıdaki konularda ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 • Bina risk tespitinin yaptırılması.
 • Hazırlanan Risk Tespit Raporunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması ve onayının alınması.
 • Kentsel dönüşüme katılmak için bina yönetim toplantı davetlerinin yapılması.
 • Yönetim toplantılarının hukuk çerçevesinde düzenlenmesi ve kentsel dönüşüm kararının alınmasında danışmanlık yapılması.
 • Yönetim Ortak Karar Protokollerinin doğru şekilde hukuka ve amacına uygun olarak hazırlanması.
 • Kentsel Dönüşüm Yönetim Ortak Karar Protokolünü imzalamayan kat maliklerinin arsa paylarının satışa çıkarılması. Bu amaçla SPK’ya bağlı olan, çözüm ortağımız değerlendirme firmaları tarafından değerleme çalışmaları yapılması.
 • Maliklerin tüm kentsel dönüşüm hizmet ve yardımlarından yararlanmaları için başvuruların yapılması.
 • Maliklerin bankalara kredi borçları, ipotek v.b. sorunlarının çözülmesi.
 • Gerekli durumlarda Arsa Payı Düzeltme Davalarının açılması
 • Kira yardımı başvurularının yapılması ve onaylatılması
 • Taşınma yardımı başvurularının yapılması ve onaylatılması.
 • Kentsel dönüşüm kredi başvurularının yapılması ve onaylatılması.
 • Binanın boşaltılması sürecinde karşılaşılabilecek sorunlarda hukuki danışmanlık ve desteğin sağlanması.
 • Sözleşmeler, noter yazışmaları, vekaletler gibi kentsel dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulacak  tüm evrakların hazırlanması.
 • İmar durum belgesi, plan kote, aplikasyon krokisi,  imar çapı, röperli kroki, inşaat istikamet rölevesi, tapu sicil yazılarının alınması.
 • Muvafakatnamelerin hazırlanması.
 • Tapu cins değişikliklerinin yapılması. Gerekli durumda tevhit, ifrazların yapılması.
 • Muafiyetlerin hazırlanması.
 • Yıkım ruhsatının alınması. İnşaat yapım ruhsatın alınması. İlgili belediye, idarelerden gereken tüm ruhsat, evrak, yazışmaların başvurularının yapılması, işlemlerin takip edilmesi, evrakların çıkartılması.
 • Yeniden yapım sürecinde kat irtifakının kurulması
 • Tamamlanan yapıda kat mülkiyetlerinin kurulması.
 • Tamamlanan yapının kat mülkiyet tapularının alınması. Yapının sahiplerine eksiksiz  teslim edilmesi.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr

Bir Cevap Yazın