Karma Çatılar

Hava yastıklı olarak tanımlanan bir soğuk çatıda çatının taşıyıcı konstrüksiyonunun bir bölümün oturtma, diğer bir bölümünün asma olarak çözülmek durumunda olması, böyle bir çatının taşıyıcı sistem olarak karma çatı olarak nitelendirilmesini gerektirir.
İlke olarak, bir çatıda aşıkların altına yerleştirilen her dikmenin olanaklıysa taşıyıcı bir döşemeye, o yoksa bina duvarına, o da yoksa bir asma makas yardımıyla duvarlara iletilmesi gerekir. Çatının hem oturtma hem de asma sistemlerle çözülmüş olması, sistemin karma bir sistem olduğunu gösterir.
Çatının taşıyıcı öğelerini doğrudan bir taşıyıcı duvar ya da bir döşemeye oturtmak, ekonomik çözüm elde etmenin yollarından biridir. Bu bağlamda karma taşıyıcı sistemler ekonomik bir çözüm şekli olarak nitelenebilirler.
Karma bir taşıyıcı sistemin tasarımına binanın planında hangi noktalara çatı yüklerinin verilebileceğinin incelenmesiyle başlanır. Ana ilke, dikme yerleştirilebilecek taşıyıcı nitelikteki her noktaya yük vermektedir. Dikme ile doğrudan yük aktarılamaması durumunda dikme yerine makas kullanılarak baba yardımıyla ve baba sayısına bağlı olarak, tek çift ve üç babalı asma makaslarla yükler taşıyıcı mesnetlere iletilir. Bu sebeple bir çatının taşıyıcı sisteminin karma olarak nitelenebilmesi için doğrudan dikme ile oturtulan ya da asma baba ile asılan noktalarının bulunması gereklidir.

Bir Cevap Yazın