İzolasyon Nedir

Yalıtım , izolasyon herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir.
Yalıtım/izolasyon uygulamaları Türkiye’de batı ülkelerine nazaran geç başlamış bir uygulamadır. Türkiye’de son yıllarda yalıtım/izolasyon konusunda iyi yönde gelişmeler olsa da henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır.Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle yakın gelecekte istenilen seviyeye geleceği düşünülmektedir.Bu düşüncenin temel sebebi yurt dışında üretilen yalıtım,izolasyon malzemelerinin eş zamanlı olarak ülkemizde geliyor olmasıdır, diğer nedenler için, yurt içi yalıtım malzemesi üreticilerinin kaliteli ve çok çeşitli yalıtım malzemeleri üretmeleri, devletin yalıtıma verdiği önem ve her geçen gün yalıtım konusunda bilinçlenen müşteri kitlesi gösterilebilir.
Isı yalıtımı, su yalıtımı , ses yalıtımı , tesisat yalıtımı ve yangın yalıtımı artık günlük hayatımızda duymaya başladığımız terimler oluyor, şimdi kısaca bu terimleri inceleyelim.

YALITIM ÇEŞİTLERİ, İZOLASYON ÇEŞİTLERİ

Isı Yalıtımı : Isı izolasyonu Genellikle binalarda ve tesisatlarda kullanılmaktadır,ısı yalıtım uygulamaları ile binanın ömrünü uzatmak, insanlara sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Bina Mantolama uygulaması ısı yalıtımının bir çeşitidir.
Faydaları : Enerji tasarrufu sağlar, çevre kirliliğini önler, ısı konforu sağlar
Su Yalıtımı : Binalarda su izolasyonu suyun ya da nemin binanın bir kısmına veya kapladığı alana zarar vermesini engellemek için yapılır. Bina temeline, çatılara, duvarlara ve bina çevresine uygulanabilir.
Ses Yalıtımı : Ses izolasyonu gürültünün insan üzerindeki etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin tamamıdır. Makine,ekipman,tesisat ve duvarlara, ses yalıtım malzemeleri ile uygulanabilir.
Tesisat Yalıtımı : Tesisat izolasyonu Isıtma ve soğutma amaçlı yapılan tüm tesisatlardan istenilen verimin alınabilmesi için tesisat yalıtımı yapılmalıdır.İleri teknoloji kullanılarak yapılan binalar hariç diğer binalarda tesisat yalıtımına gerekli hassasiyet gösterilmemektedir.
Yangın Yalıtımı : Yangın kontrolden çıkmış bir yanma olayıdır, yangın yalıtımı yangının çıkmasını önleyecek veya yapıya hiçbir zaman zarar vermeyecek bir çözüm olarak düşünülmemelidir, yangından korunmak ise yangın çıkmasını kesinlikle önleyebileceği anlamına gelmez, çıkan yangını söndürmek ve belli bir süre kazanarak bu yangından en az zararla kurtulmaya çalışmak ya yangından korunmaktır.
kaynak : gn yapı