Isı Yalıtımının Hayatımıza Olumlu Etkileri

Isı yalıtımının hayatımıza birçok olumlu etkisi vardır. Bunlardan ilki parasal tasarruftur, sıcaklık doğası gereği düşük sıcaklıklı ortama doğru gitmektedir. Yani ısınan iç ortamdan dış ortama doğru bir ısı akışı söz konusudur. İçeride yeterli konfor ortamının sağlanabilmesi için kaybolan ısının, bir ısıtma sistemi ile karşılanması gerekir. Eğer bu kaybolan ısıyı, mantolama sayesinde en aza indirebilirsek parasal tasarrufu sağlamış oluruz.

İkinci etki, çevre kirliliğindeki azalmadır. Ülkemizde yaşadığımız ortamı ısıtmak için, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlarını kullanmaktayız. Bu yakıtların yanması sonucunda, karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi büyük miktarda atık gaz hava kirliliğine neden olmaktadır. Bu atık gazlar dünya sıcaklığının artmasına, iklim değişikliklerine, asit yağmurlarına neden olmaktadır. Isı yalıtımı yaptırıldığı taktirde tüketeceğimiz enerji miktarı azalacağından dolayı, dışarıya atılan baca gazı miktarını azaltacaktır; dolayısıyla hava kirliliği azalacaktır.

Üçüncü etki, ısıl konforudur. Çalışma veya yaşam ortamının Isıl şartları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını etkilemektedir. Isıl konfor ve iç hava kalitesi, bireyin bir ortamdaki ısı şartlar içinde kendisini rahat hissetmesi ve bu şartlardan doğan sağlık sorunları ile karşılaşmayacağı bir ortamın özellikleridir. Isı yalıtımı yapılan bir yerde ısı değişimi vb. durumlar yaşanmamaktadır. Bu sebeple daha rahat ve konforlu bir ortamda yaşam sürdürülebilmektedir.

Bir Cevap Yazın