Isı Yalıtımı

Binaların iç sıcaklıklarını istenilen seviyede tutmak, ısıtma soğutma faaliyetlerinde kullanılan enerjiden tasarruf etmek, çevre kirliliğine önlemek ve hava kirliliğini azaltmak için yapılarda uygulanan her çeşit önleme ısı yalıtımı denir.

Isı yalıtımı / izolasyon binayı koruyarak ömrünü uzatmakta ve işletme maliyetini de azaltmaktadır. Binalarda ısı yalıtımı, enerjiden tasarruf sağlamak, rahat ve konforlu yaşam alanlarının sağlanması ve ısı kayıplarından dolayı oluşabilecek fiziksel sorunların yaşanmaması için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir.

Binaların kalın ve ağır malzemelerden, ince boyutlu hafif malzemelerle yapılmaya başlanmasının, bizlere sunmuş olduğu birçok yararların yanında, yapı fiziği ve ısı yalıtımı konularındaki zararlı yanları, ısı yalıtımı konusunda daha dikkatli davranmak gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Yapılarda olması gereken ısı kayıplarının seviyeleri yönetmeliklerle (TS 825, Bayındırlık Bakanlığı Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği) belirlenmiştir ve uyulması yasal bir zorunluluktur.

Bina ısı yalıtımı, binalarımızın hem kışın hem de yaz aylarında etkileneceği atmosferik şartları güvenle karşılayabilecek şekilde bir bütün olarak düşünülmeli ve uygulanmalıdır.Binaların ısı yalıtımının yapılmasının amacı zamanla oluşacak yapı hasarlarını önlemek, bakım masraflarını azaltmak, enerjiden tasarrufu ederek hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Isı Yalıtımının Önemi

Tüm dünyada büyüyen sanayi ve teknoloji ülkelerin enerji ihtiyaçlarını her geçen gün artırmaktadır. Dünyadaki enerji kaynaklarının azalması ve tüketilen enerjinin büyük bir bölümünün konutlarda tüketildiği göz önüne alınırsa, insan sağlığı için gerekli olan konfor koşullarının daha az enerji kullanılarak oluşturulması hayati önem taşımaktadır.Isı yalıtımına gereken önem verilmezse, binaların ömürlerinin azalması, havaya bırakılan Kükürt Dioksit, Azot Oksit, ve Karbondioksit gazları ve diğer gazlara bağlı olarak insan sağlığının bozulması, küresel ısınma, harcanan yakıt giderlerinin artması gibi sorunlar artarak devam edecektir. Isı yalıtımı ısı kayıplarını engellediği gibi binaları neme, rutubete ve korozyona karşı da korur, bu koruma sayesinde ısı yalıtımı, binanın ömrüne olumlu yönde etki eder, bina ömrünü arttırır,yapı elemanlarında termal gerilime bağlı çatlakları önler, deprem kuşağında yer alan Türkiye gibi ülkeler için yapı dayanıklılığına azami seviyede dikkat edilmelidir.

Isı yalıtımının/mantolama yapıların korunmasındaki faydaları uzun vadede, ekonomik faydaları ise kısa vadede kendini gösterir. Bina mantolama maliyeti, ödeyeceğimiz düşük enerji giderleri sayesinde 1-2 yıl içerisinde  kendini amorti eder.

Isı yalıtımı bu faydaları sebebiyle gelişmiş ülkelerde kanuni olarak yapılması gereken ve devletlerin teşvik ettiği uygulamalardır. Örnek : Almanya, İngiltere, Fransa vb. ülkelerde ısı yalıtımı yaptıracak kişilere, mal sahibi olsun, ya da olmasın, ısı yalıtım malzemeleri alabilmesi için uzun vadeli kredi imkanları tanınmaktadır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3808.bina-isi-yalitimi.html

Bir Cevap Yazın