Isı Yalıtım Uygulamaları

Teras çatılarda, ısı yalıtım malzemeleri cinsi ve kalınlığı aynı olmak koşuluyla konstrüksiyonun altında veya üstünde olması ısı yalıtım değerini değiştirmez. aynı kalır. Ancak ısı yalıtımının yapı fiziği yönünden taşıyıcı konstrüksiyonun altına (tavana) yapılması özellikle büyük yüzeyler için sakıncalıdır. Isı yalıtımı plakası prensip olarak taşıyıcı konstrüksiyonun üzerinde yer almalıdır Böylece taşıyıcı konstrüksiyon sıcaklık gerilmelerinin yaratacağı olumsuz etkilerden korunmuş olur.

Dış etkilere açık, yalıtılmamış duvarlar, dış ortamın değişen sıcaklığına paralel olarak genleşir ve büzüşür. Bu ısıl deplasmanlar. taşıyıcı duvar elemanlarında ve geleneksel dış cephe kaplamaları nda zamanla çatlamalara neden olur. Bu çatlaklardan giren su ve bu suyun iklim değişmelerinde donup çözülme, kaplamanın tabakalaşmasına ve dökülmesine yol açar. içeriden mantolama yapıldığında, duvar elemanları iç ortamdan ısı alamadıkları için, bu durumda karşılaşılan tablo yalıtımsız duvardan daha kötüdür.Dış mantolama yapılması halinde, sadece iç mekanın etkisinde olan taşıyıcı duvar elemanları. sabit sıcaklıkta kalarak. ısıl hareketlerden kaynaklanan çatlamalardan korunmuş olur.

Ters teras çatı sistemleri nin ısı yalıtımında mutlak sürede ıslanmayan (su alma oranı oldukça düşük) Extrude Polistren Sert Köpük (XPS) tercih edilmelidir.

Binanın toplam ısı kaybını uluslararası düzeyde hedeflenen düşük değerlere indirebilmek için, binanın bazı elemanlarının yalıtılması yeterli olmayabilir. Isı köprülerinden mümkün olduğunca kaçınarak binanın bir bütün olarak yalıtılması, duvarların, pencerelerin ve hava kaçaklarının azaltılması önemlidir. Isı köprüleri, binanın ortalama ısı kaybından çok daha yüksek ısı kaybı meydana gelen lokal alanlardır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3930.isi-yalitim-uygulamalari.html