Isı Yalıtım Ürünleri

Isı yalıtım ürünleri ısı kayıplarını ya da kazançlarının azaltılmasında kullanılan en uygun kalınlıkta yalıtım sağlamak amacıyla üretilmiş yüksek ısıl direncine sahip özel ürünlerdir
Mineral lifli ısı yalıtım ürünleri : 
Cam yünü,
Taş yünü,
Seramik yünü.
Sert plastik levhalar : 
EPS
XPS
Fenol köpüğü
Poliüretan
Yumuşak köpükler : 
Flex ürünler
Elastomerik kauçuk köpüğü
Polietilen köpük
Cam köpüğü ve kalsiyum silikat malzemeler : 
Genellikle çatı duvar ve tesisat yalıtımında kullanılır.
Yalıtım malzemeleri ile detaylı bilgi için lüften izolasyon malzemeleri sayfamızı ziyaret edin.
Bu dört grubun dışında bir de pencerelerin yalıtımında kullanılan özel üretilmiş, ısı kontrol kaplamalı camlar, güneş kontrol kaplamalı camlar, çift kaplamalı camlar da vardır.
Tüm ısı yalıtım ürünlerinin amacı yapı elemanlarının direncini artırmaktır, ısı yalıtım malzemeleri nin yalıtma özelliğini ısı iletim katsayısı belirler, ısı iletim kat sayısı ne kadar düşükse o ürünün yalıtma özelliği artar, bu sebeple ısı iletim katsayısı düşük olan malzemeler tercih edilir. Yangına dayanıklılığı, su emme değeri, basınç dayanımı ve ekonomikliliği de ısı yalıtım ürünleri seçiminde önemli kriterlerdir.
Yalıtım malzemeleri çoğunlukla, boşluklarında hareketsiz hava veya gaz bulunan boşluk bakımından heterojen yapılı cisimlerdir. Malzemeyi oluşturan maddenin yapısına göre; kapalı veya açık hücreli veya lifli olabilirler. Malzemelerin ısı iletkenliğine, ve bu boşluklar içindeki gazın cinsi etki eder. Isı iletkenliğinde bunlardan başka malzemenin sıcaklığı ve yoğunluğu etkilidir. Boşluk boyutu ile ısı iletkenliği arasındaki bu ilişki, boşlukların boyutu, şekli ve liflerin yönü benzer olmak koşulu ile lifli malzemeler için de geçerlidir. Boşluklardaki gazın türüne göre malzemenin ısı iletkenlik katsayısının değiştiği, örneğin poliüretan köpüklerde boşlukların freon gazı ile doldurulması durumunda köpüğün iletkenlik katsayısının, 0,033 W/m K’ den 0,016 W/m K değerine düştüğü görülmüştür. Boşluklu malzemelerde sürekli fazı oluşturan maddenin kimyasal bileşimi, serbest elektron bulunması, kristal veya amorf yapılı olması, ısı iletkenliğini etkiler. Örneğin serbest elektron içeren metal ve alaşımları ısıyı çok iyi iletirken, serbest elektron içermeyen seramikler, camlar ve polimerler daha az iletirler.
Yalıtım malzemelerinde nem oranının artması durumunda ısı iletkenlik katsayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle ısı yalıtımı tabakasında yoğuşma olmasına ve tabakanın herhangi bir nedenle ıslanmasına izin verilmemelidir. Çünkü suyun iletkenliği, hava iletkenliğinini yaklaşık 25 katıdır. Isı iletkenlik katsayısının nem oranı ile arttığı, deneysel çalışmalardan elde edilen bağıntılarla da gösterilmiştir.