Isı Köprüleri

Isı köprüleri çevrelerine oranla daha az ısı yalıtımı yapılmış yapı parçalarının kısımlarıdır. Bununla ısı geçirme direncindeki hava sınır tabakasının oranı yükselmekte ve bu şekilde ısı köprüsü iç yüzeyinin üst yüzey sıcaklığı düşmekte ve orada yoğunluk oulşmaktadır. Isı köprüsü küçük olduğu müddetçe, bununla oluşacak ısı masraf artışı önemli değildir. Fakat bu ısı köprüsü olarak da Kabul edilen basit pencerelerde söz konusu değildir.
Küf oluşumu gibi sonuçları engelleyebilmek için ıs köprüsü iç yüzeyinin sıcaklığını artırmak gerekir.Bunun içinde ısı dağılımının indirgenmesi, ısı alış verişinin artırılması gerekir.
Isı dağılımının indirgenmesi :
Dış soğuğa karşın yalıtım tabakasının aracılığıyla oluşur, ısı köprüsü yoluyla ısı yalıtımının artmasında, ısı geçirme direnci 1/k da hava sınır tabakasının yüzde oranını aşağı indirger.
Isı verişinin artırılması :
Isı köprüsünün iç yüzeyinin büyütülmesiyle, ısı köprüsüne iyi iletken çevre ve ılık hava verilmesiyle oluşturulur. Bununla ısı geçiş direnci 1a ısı köprüsüyle ilgili olarak gerçekten de indirngenir ve bununla beraber ısı geçme direnci 1/k daki hava sınır tabakasının oranında kalır.

Bir Cevap Yazın