Isı Camlar Termo Camlar

Termo camlamanın amacı, ısı geçişinin azaltılması ve böylece kıs mevsimi şartları için pencerenin ıslahıdır. Termo camlar (Isıcam) literatürlerde pek te bilimsel olmayan “çok levhalı (tabakalı) izolasyon camları” olarak adlandırılırlar. Bu camlar pek ucuz olmadıklarından genellikle sadece iki tabakalı olarak uygulanırlar. Tabaka mesafelerinin çok düşük olduğu hallerde, bu camların ısı yalıtım değeri, iki camlı bir ahşap kasalı veya bitişik ahşap kasalı pencereden daha düşüktür. Tablo 13 çeşitli ısı camların ısı geçişleri hakkında bilgi vermektedir. Buradan örneğin, 6 mm aralıklı iki levhalı bir ısıcamın 3,0 kcal/h m2 oC (3,5 W/m2K) lık U-değeriyle normal iki camlı bir bitişik ahşap kasalı pencereden daha fazla ısı kaybına neden olduğunu görüyoruz. Akustik açıdan da bu pencere diğerinden daha kötüdür.

Isı camlar, iki kalın levha veya kristal ayna camı levhadan imâl edilir. Aradaki hava boşluğu kuru hava ve nem emici kimyasal maddelerle doldurulmuş ve sızdırmaz şekilde kapatılmıştır. Cam kenarlarını sızdırmaz hale getirmek için çeşitli olanaklar mevcuttur (Sekil 86). Bunun için metal bağlantılar veya plâstik profiller kullanılabilir. Cam kenarları eritilerek birbirine de kaynak yapılabilir. Tabaka aralığı 6 veya 12 mm’dir.

Zamanla çerçeveler sızdırmazlık özelliklerini kaybederlerse, aradaki boşluğa hava ve su buharı sızar, dış levhada iç tarafta bir tabaka meydana gelir. Bu puslanma, ne ev kadını ne de bina temizleyicisi tarafından giderilebilir.

Isı cam konstrüksiyonların ısıma geçirgenlikleri % 60 ile % 80 arasında değişmektedir.
Belirtildiği gibi güneş ısınlarını engellemek, bunların vazifesi değildir.

Dış camlardan ısı geçişi, ısı ve yakıt ekonomisi problemi olduğundan başka, sıhhi açıdan da sorun oluşturur. Bilindiği gibi odanın rahatlık derecesi, odayı oluşturan yüzeylerin sıcaklıklarına bağımlıdır. Pencerenin yalıtım değeri ne kadar az olursa odadaki “soğuk” ısıma da o derecede hissedilir.

% 50 lik bir pencere oranında, ısı geçirgen olan büyük pencerenin dezavantajlarını dengelemek amacıyla, kalan % 50 lik ışın geçirmeyen duvar bölgesini, ısı teknik açıdan çok iyi techiz etmenin anlamsız olduğunu herkes basit bir hesapla kolayca bulabilir. Bu nedenle gelecekteki görevimiz, pencerenin kendisinin ısı geçişini azaltmak olmalıdır.

Çok soğuk bölgelerde, iki normal cam levha yerine bir çifte ısıcam kullanılması önemli bir ısıteknik yarar sağlamaz.

kaynak : gn yapı

Bir Cevap Yazın