İnşaat İşleri Organizasyonu

İnşaat işleri organizasyonları yapılan işlere göre değişkenlik göstermektedir. Gerçekleşecek işlerin büyüklüklerine göre değişmektedir. Örneğin; inşaatçılar tarafından yapılan işler, resmi taahhüt işleri vb. Her inşaat firması, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K) hükümlerine göre çalışma zorunluluğu olan bir kuruluştur. Yasalara göre vergi ve sosyal sigortalar primlerini ödemesi gereken bir mükelleftir. Ayrıca, her inşaat firmasının piyasa koşullarına göre yönetilmesi zorunludur.

Bir işletmenin organizasyonu için öncelikle, kuruluşunun kaynağı olan yasal yükümlülükleri, yaptığı işin gereği olan işlemleri dikkate almak gerekir.

Türk Ticaret Kanunu Şirketin türüne göre, yönetici kadrolar ile ilgili hükümleri vardır. Bu maddeler Şirket Organizasyonunun iskeletini oluşturur.

Örneğin Anonim İnşaat Şirketi Organizasyonu T.T.K ’ya göre;

Varsa Ortakların oluşturduğu Genel Kurullar,

Genel Kurulların seçtiği Yönetim Kurulu ve Denetçiler,

Yönetim Kurulunun Seçtiği,

Yönetim Kurulu Başkanı

Murahhas

Müdürler

Komisyon ve Komiteler,

tarafından yürütülür.

Ayrıca organizasyonun süreçlerini düzgün yürütebilmek için,

Mali-Hukuki Müşavirler,

Yönetim sistemleri,

İş Geliştirme,

Bilgi İşlem,

Proje Sorumluları,

İnsan Kaynakları,

Mali-İdari İşler,

Teknik İşler,

Uygulama İşleri,

Şantiye Şefleri,

departmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Burada belirtilen organ ve kişiler yasa gereği aktif ve etkin olan unsurlardır. İnşaat Firmalarında, bu organ ve kişilerin, esas işi inşaat yapmaktır. Yapılan inşaat işi’nin; Hem Ticari yönü, Hem de ağırlıklı olarak teknik yönü, özellikle ve öncelikle dikkate alınmalıdır.

Bir Cevap Yazın