Hava Ses Yalıtımı

Hava sesinde, yapı parçasını hava ses dalgası uyarır, bununla sınır frekansının ses yalıtımı üzerindeki etkisi orataya çıkar. DIN 4109’a göre normal eğride, münferit frekanslardaki ses derinlik sondası farkının büyüklüğünün en az ne kadar olması gerektiği belirlenir.
Hava ses yalıtımında, ayak sesi yalıtımına oranla tali yolların etkisi daha fazla rahatsız edebilecek şekildedir. Bundan dolayı, ses yalıtımı ses yalıtımlı duvarla ilgili ruhsat belgeleri genel yapının tali yollarını dikkate almalıdır. 10 ila 160 kg/m2 arasındaki yüzey ağırlıklı büke dik kabuklar yan yollar olarak özellikle etkili olduğu için, yan duvarlar olarak böyle kabukların çarptığı daire bölücü duvarları en az 400 kg/m2 ağırlığında olmalıdır. Kapı ve pencereler kendi alçak ses yalıtım değerleriyle hava ve ses yalıtımında negatif bir etki oluşturmakta , açıklığın küçük yüzey kısımlarında sonuçlandıran genel aritmetik araçların altında kalmaktadır. Bu yüzden öncelikle kapının ya da pencerenin ses yalıtımı daha iyi bir konuma getirilmelidir. Yetersiz ses yalıtımlı duvarlar yumuşak ön kaplama sayesinde iyileştirilebilirler. Çift duvarlar, esnek yalıtım malzemesi üzerinde kullanıldığında özellikle iyi bir derecede ses yalıtıcı olmaktadır.  Bu durum, duvarlar toplam yüzeyde mutlak olarak ayrıldıklarında da söz konusudur. Ses yalıtan duvarlar için her zaman tipik olarak kontrol edilmiş yapı tipleri kullanılmalıdır. Normal sertlikteki yalıtım malzemelerinin üzerindeki sıvadan oluşan kaplamalar ses yalıtımını önemli ölçüde azaltmaktadır.
Ayırıcı duvarlar : 
Binalarda kabuki ağırlıkları 350 kg/m2 nin altındaki bölme duvarları, toplam bina derinliğine kadar ulaşan ayırıcı 150 kg/m2’lik ayırıcı fuga ile bölünmesi gerekir. Ayırıcı fugalar eğer temelde başlarsa, ek tedibirlere gerek duyulmaz., şayet arazi yüksekliğinde ise, bodurm tavanı yüzen şap döşemesi veya yumuşak döşemeli yer çıtası yapılır. Fugalar, dolgu malzemelerinden oluşmalıdır, en uygunu ise aktarmalı fugalardır; kabuklar bükülmez olduğundan, en ufak bağlantı yerleri ses yalıtımını engeller.
Birden çok malzemeden oluşan duvarlar (karma) :
Karma duvarlarda ( her bir parçanın ses yalıtımı farklı hesaplanır )toplam yalıtım değeri Dg büyük yalıtım oranı R’den çıkarıldıktan sonra elde edilir. Zeller’e göre yalıtım indirgemesinin tespiti,
Hesap için şu işlemler yapılmalıdır : 
1- Münferit izolasyon değerleri arasındaki farkın tespiti : Dz = D1-D2 burada D> D2 ile birleştirilir.
2- Yalıtılan duvar kısımlarının yüzey oranlarının tespiti
3- Yalıtım indirgemesi R münferit yalıtım oranları Dz farkının dikeyi ile eğrinin yüzey oranının kesit noktasından çıkarılır.