Glaser Yöntemi

Alman DIN 4108 standardında detaylandırılmış,yapı bileşeni nem dengesini değerlendirmek için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Glaser metodunda yoğuşma ve buharla şma (kuruma) periyodu olarak iki periyod belirlenmiştir. Yoğuşma periyotunda yapı elemanı içerisinde buharın yoğuşması sonucu su biriktiği kabul edilir, buharlaşma (kuruma) periyotunda ise yapı elemanı içinde yoğuşma periyotu boyunca biriken yoğuşma suyunun tekrar buharlaştığı (kuruduğu) kabul edilir.

Konstrüksiyon içinde su buhar yoğuşumu problemi, Glaser yöntemiyle detaylı bir şekilde incelenebilir. Bu yöntemle,

a) Konstrüksiyon içinde yoğuşmanın olup olmadığı,

b) Konstrüksiyona doğru su buharı difüzyonunun miktarı,

c) Konstrüksiyon arasından geçen su buharı miktarı,

d) Konstrüksiyon içinde yoğuşan su buharı miktarı,

e) Yoğuşmanın olduğu bölge,

f) Su buharının sıvı halde bulunduğu bölge,

g) Su buharının buz halinde bulunduğu bölge,

h) Yoğuşmayı kabul edilebilir bir değere indirmek için, ılık tarafta uygulanacak buhar kesicinin gerekli minimum direnci,

ı) Konstrüksiyon içinde yoğuşmayı önlemek için müsaade edilebilir bağıl nem veya maksimum iç taraf sıcaklığı,

k) Konstrüksiyon içinde yoğuşma tehlikesinin olabileceği bağıl nem ve sıcaklık için iç veya dış tarafta minimum hava şartları ve

l) Yıl boyunca nem dengesi incelenebilir.

Nem dengesi kış periyodu için 2 ay, yaz periyodu için 3 ay ilkbahar ve Sonbahar için 7 aydır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/glaser-yontemi

Bir Cevap Yazın