Genleştirilmiş Perlit

Perlit inci taşı anlamına gelmektedir. Hammaddesi camsı volkanik bir kayadır, değişik gri tonları da bulunmaktadır. Kaya halinde çıkarılan malzeme kırıldıktan sonra değişik boyutlara ayrılarak sınıflandırılır. Sınıflandırılmış perlit 850-1.150oC alev altında bünyesindeki suyu kaybederek patlama sonucu tane hacminin 35 katına kadar büyütülür. Bu işlemlere tabi tutulan malzeme genleştirilmiş perlit adını alır.
Perlit taneleri 0-5 mm çapındadır. Açık ve kapalı binlerce küçük hava kabarcığı bulunan perlit gözenekli ve hafiftir. İçindeki gözenekler perlite yalıtım kabiliyeti kazandırır.
Genleştirilmiş perlit beyaz renkli olup, ergime noktası 1.300 oC dir. Yoğunluğu 32-200 kg/m3 arasındadır. Perlitli betonun yoğunluğu yaklaşık 230 kg/m3 dür. Perlit sıvasının yoğunluğu ise 360-560 kg/m3 arasındadır.
Isı iletim katsayısı yoğunluğa bağlı olarak 0,040 – 0,052 W/mK arasında değişmektedir. Dökme halindeki perlitin değeri de aynıdır, fakat çimento ile karıştırılan perlit sıvası katılan çimento oranına göre yaklaşık 0,013 değerine yükselir.
Genel Özellikleri :
Anorganik bir ısı yalıtım malzemesidir.
Yüksek sıcaklıklarda bozulmaz.
Yanmaz bir malzemedir. Yangının yayılmasını önler.
Blok ve pano haline getirilip bölme duvar olarak kullanılabilir.
Dökme ve şilte halinde çatı yalıtımında kullanılabilir.
Bakteri ve mikrop barındırmaz.
Suda erimez çürümez ve bozulmaz.

Bir Cevap Yazın