Fireboard

Yangın yalıtımında kullanılan malzemelerden bir olan ve hemen hemen en uygun çözüm olanı yangın yalıtımı levhalarıdır. Bu levhalar genellikle yabancı dildeki karşılığı olan Fireboard ismi ile bilinmektedir. Bu tür levhalar hafif, kuru kaplamalı bağlama teknolojisi kullanılmakta olup değişik kullanımları ve yangın koruma sınıflarını içermektedir. Ayrıca diğer yalıtım malzemelerinden daha ucuzdur. Almanya ve başka Avrupa ülkeleri tarafından belgelendirilmiş bir çok fireboard sistemi bulunmaktadır.
Fireboard yangın yalıtım levhaları, DIN 4102’ye göre A1 hiç yanmaz yapı malzemeleri sınıfına giren ve üzeri yanmaz malzeme olan cam tülü esaslı bir tabaka ile kaplanmış özel bir alçı çekirdekten oluşan plakalar dır. Bünyesinde %20 kombine kristalize su bulundurmaları nedeniyle, alçı yapı malzemelerinin yangın sırasında büyük enerji bağlama imkanları vardır. 42 Co sıcaklıktan itibaren açığa çıkmaya başlayan su, yangın esnasında sıcaklığın daha da artması durumunda buharlaşma noktasına kadar ısınarak buhar fazına dönüşür. Suyun buharlaşması için çok büyük miktarda ısı enerjisi bu amaçla harcandığı için o bölgede sıcaklık 100 Co’nin üzerine çıkmaz. Kullanılan fireboard kalınlığına göre yangına karşı dayanım süresi 30-180 dakika arasında sağlanabilmektedir.