Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Çekme işlemi sonlandırıldığı anda derhal ilk haline dönen polimerlere (plastik ve kauçuklara) elastomer denir. Kauçuk köpüğünden elde edilen, son derece esnek, kapalı gözenekli, genleştirilmiş, sentetik ısı yalıtım malzemesine ise elastomerik kauçuk köpüğü denir. Levha ve boru şeklinde üretilir. Daha çok tesisat yalıtımlarında kullanılır. Boru olarak üretilenler ısıtma/soğutma tesisat borularında, levha şeklinde olanlar ise havalandırma kanallarının veya büyük çaplı boruların çevresinde kullanılır. Yoğuşma problemi olan borularda önerilen bir malzemedir çünkü buhar geçirgenlik katsayısı yüksektir (buharı kolay geçirmez). En önemli özelliği çok esnek oluşudur. Düşük ısı iletkenlik değeri ile iyi bir ısı yalıtım malzemesidir. Boru olarak üretilenler piyasada 6 mm – 32 mm et kalınlığında, 2000 mm uzunluğunda, ¼ ile 4 inch anma çaplarında üretilirler. Levha (rulo) olarak üretilenler ise 50-100-150 cm eninde, 6 mm – 50 mm et kalınlığında, 5 m – 15 m uzunluğunda üretilirler. Kendiliğinden yapışkanlı, alüminyum kaplamalı gibi çeşitleri piyasada bulunmaktadır.

Hangi tür yalıtımlarda kullanılır: Tesisat
Isı iletim katsayısı: Isı iletkenlik değeri yaklaşık 0,04 W/mK dir. Bu değer sıcaklıkla değişir.
Yoğunluğu: 60 – 80 kg/m3 yoğunluklarda üretilir.
Yangın dayanıklılık sınıfı: B1 sınıfı zor alev alır malzemedir.
Sıcaklığa dayanımı: – 40 ile 115 0C arası sıcaklıklarda kullanılabilir.
Buhar geçirgenliği: Buhar geçirgenlik katsayısı 3000 – 10000 arasındadır. Yani buhar geçirgenliği oldukça azdır. Yoğuşma problemi olan yerlerde önerilir.
Basınç dayanımı: 14 – 35 kPa basınç altında %25 deformasyon.
Su emme: Kapalı gözenekli olması nedeniyle bünyesine su kabul etmez.
Boyutsal kararlılığı: Kullanılabilir ölçülerdedir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Genel olarak kimyasallara karşı dayanıklıdır.