Ekstrüde polistren köpük (XPS)

Polistren sert köpügün banttan çekilerek üretilen tipidir. Bu malzemelerin hücre yapıları ve dagılımı homojendir. Isıl iletkenlik katsayıları EPS’lere göre daha düsüktür. Levhaların kapalı hücre yapılarının sekilleri itibariyle su alma durumları daha da azdır. Yogunlukları 25-45 kg/m3 arasında degismektedir. En önemli özelliklerinden biri basınca karsı olan mukavemetinin fazla olmasıdır. Ayrıca su buharı direnç faktörleri de yüksektir. Isıl iletkenlikleri bakımından; 33 kg/m3 yogunlugundaki XPS için hesap= 0,026 W/mK alınmalıdır.

Malzeme çok sıkı kapalı gözenekli bir yapıya sahip oldugundan dolayı su alma durumu fevkalade düsüktür. Tüm yogunluklar için su alma yüzdesi hacminin % 1’i kadardır. Bu nedenle teras çatı sistemleri için iyi bir yalıtım malzemesidir. Malzeme higroskopik veya kapiler degildir. XPS’ler plastik esaslı oldugu için birçok kimyasal maddeye karsı duyarlıdır.
Özellikle tiner gibi çözücü maddelerle ve bazı yapıstırıcılarla birlikte kullanılmamalıdır.
XPS’nin içinde alevlenmeyi önleyici madde vardır. Bu nedenle zor yanıcı sınıfında yer almaktadır. Nakliye, depolama ve kullanım safhalarında malzemenin yanmaz oldugu sanılıp, atese ve aleve karsı tedbirsiz davranılmaktadır. Keza, uzun süreli açık olarak depolamadan kaçınılmalıdır ve günesin direkt ultraviyole ısınlarının malzeme yüzeylerini tahrip edebilecegi unutulmamalıdır. 75-80 0C’ye kadar rahatlıkla kullanılabilir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı yogunluga göre degismektedir. En düsük yogunluk 25 kg/m3 için μ=80-150; en yüksek yogunluk 45 kg/m3 için μ=150-220 arasında olmaktadır. Cephe kaplaması olarak, giydirme cephe de kullanılabilir. Duvarların içten ve dıstan yalıtımları ile toprak altı dıs duvar yalıtımlarında kullanılabilir. Polimer esaslı ince sıva ile kullanılır. Su ve rutubetten direk olarak etkilenmez. Hatta dıs duvardaki rutubeti içeri tasımayarak duvar iç yüzeyinin kurumasını saglar. çten yapılan yalıtımlarda malzeme üzerine alçı sıva veya alçı pano kullanılabilir. Teras çatı ve normal döseme yalıtımında kullanılabilir. Bina cephesinde kullanılırken; hava akımı, ısı yalıtım malzemesinin yüzeyini yalıyorsa, yangın güvenligi açısından kullanılması uygun degildir. Bu durumda yanmaz ısı yalıtım malzemelerini kullanmak daha uygundur. Geleneksel sıva ile aderansı zayıftır. Ses yalıtımı saglamayacagı için ve yanıcı oldugu için bu gibi durumlarda önlem alınmadan kullanılmamalıdır.

Isıl iletkenlik : Isı iletkenligi açısından XPS biraz daha avantajlıdır. Ancak EPS kalınlıgı %15-20 artırılırsa (5-10 mm) aynı ısı yalıtımı saglanır. Yalıtım malzemelerinin ısı hesaplarında hesap degeri esas alınır. Basınç dayanımı (): Her iki malzemenin de basınç dayanımı çok yüksektir.XPS in basınç dayanımı daha fazla olmakla birlikte EPS de normal insaatta karsılasılabilecek yüklerden (500 kg/m2) çok daha fazlasını karsılayabilecek kapasitededir.

Kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3850.exelans-enerji-xps.html

Bir Cevap Yazın