Duvarlarda Su ve Nem Yalıtımı

Duvarlarda su yalıtımı, özellikle yağmur suyu ve sızıntılarının yüzeydeki yapı elemanının çürümesi veya çözülmesini engellemek amacıyla yapılır.

Sandviç Duvarlarda Yalıtım 
Sandviç tuğla duvarlara gelen yağmur sularının bir bölümü cepheden akıp giderken bir bölümü ise emilmektedir. Emilen suyun büyük bir bölümü ortam şartlarından dolayı buharlaşır. Şiddetli yağışa açık yerlerdeki boşluklu duvarlar için daha tutarlı önlemler alınmalıdır. Bazı durumlarda duvar arası boşluk üreformaldehit köpük veya su itici mineral yünler ile doldurularak ısı yalıtımı artırılır. Bu malzemeler suyun dış duvardan içe geçişini önlüyormuş gibi görünse de iç rutubet riskini artırır. Yalıtım malzemesi ısının dış duvara ulaşmasını engeller. Dolayısıyla dış duvar uzun süre suya doymuş olarak kalır.Yağmur esnasında su dış duvarın boşluk tarafından akarak, kendisine derz aralarındaki boşluktan yol bulur veya tekrar dış duvara verir.
Dolu tuğla duvarlarda yalıtım
Dolu tuğla duvarlar genellikle dış hava şartlarına fazla dayanıklı değildir. Bu nedenle iyice korunmalıdırlar. Olası koruma yolları dıştan  giydirme, iç astarlama ve boşluklu beton uygulamasıdır. Bunlardan iç astarlama, düşük ısı kapasitesinin astarlanması yoğuşma ile mücadele için uygundur. Fakat duvarın döşeme ile birleştiği yerlerde bazı sorunlar yaratır.
Boşluklu beton ise hava şartlarına daha dayanıklıdır. Fakat yüzey sıvanmalı ya da yarı geçirgen bir boya ile boyanmalıdır.Taraklanmış, çok düzgün olmayan beton yüzeyde suyu iç yüzeye iletmek için kapiler yollar içermediği için etkilidir.
Yüzey içindeki sıcaklık dağılımı önemlidir. Eğer iç yüzey sıcak ise nem dışa doğru çekilme eğilimindedir. Fakat bina ısıtılmıyor ise tam tersi olacaktır. Örneğin : içeriden ısıtmanın çok az veya hiç olmadığı duvarlar yağmur suyunu dışarıda tutamaz. Güneye bakan duvarlar güneşli günlerde iç dekorasyon içi şiddetli zarar veren tersine sıcaklık ve nem eğrisi ile karşılaşır.
Taş Duvarlarda Yalıtım
Taş duvarların dış yüzeyinin geçirimsizliğini sağlamak üzere ya boyama ya da seramik kaplama yapılır. Eğer binanın gözenekli duvar fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde tasarlanmış ise, bir çok sorunla karşılaşılacaktır. Buharlaşmayı önleyecek geçirimsiz kabuk varsa, en küçük  bir sızıntı bile içerideki veya yakınındaki boyayı bozar. Dış duvarların boyanarak geçirimsiz bir yüzey haline getirilmesi durumunda tüm çatlaklar pancere kenarları ve diğer elemanlar arsındaki boşluklar mastik ile doldurulmalıdır. Mümkün olan yerlerde cephe giydirme ile suyu cepheden akıtmak çok daha iyidir.
Drenajlı Derzler
Drenajlı derzlerin geliştirilmesine, beton panellerinin derz aralarındaki hareket sorunu ve birleşim derzlerindeki genişlik toleransları  nedeniyle geçirimsiz hale getirmenin zorluğu neden olmuştur. Bunun temel prensibi iki aşamalı olarak derz arkasına hava kesici veya bir engel koyarak suyun içeri girmesi engellenmektedir.
Mastikli Derzler
Bir çok perde duvar mastiklere bağımlıdır. Çerçeveler ya da dolgu paneller arasında ısı ve nem hareketine karşı su geçirimsizliği sağlanmış derzler oluşturulur. İyi bir derz tasarımında dolgu ve çerçeve malzemelerinin ısısal ve nem hareketlerinin niteliği ve mastiğin esneme limitleri bilinmelidir. Mastik çekme ve basma mukavemetinin iki katı kesme hareketine dayanıklı olmalıdır.