Drenaj ve Bohçalama Nedir

Drenaj basınçlı suyun oluşmasını önlemek için, zeminde drenaj tabakası ve drenaj hattı yapılması yoluyla suyun boşaltılmasıdır.  Drenaj tesisi, drenaj, control ve çalkalanma donanımları ile boru hatlarına sahiptir.

Drenaj, drenaj hattı ve tabakası için toplama bir kavramdır. Drenajın duvarlarda gerekli olup olmadığı aşağıdaki durumlara göre değerlendirilip uygulanır.
1- Sadece büyük ölçüde geçirgen yerlerde yer nemi söz konusu ise,
2- Biriken su, sadece geri gitmeyen suyun oluşabileceği kadar drenaj yoluyla boşaltılabiliyorsa,
3- Basınçlı su, taban suyu şeklinde varsa ya da duran suyun saptırılması drenaj yoluyla mümkün değilse.
Mineral yapı malzemeleri için drenaj tabakasının uygulanması ve kalınlığı
Drenaj hattı nominal genişlik DN 100, eğim %0.5
Çalkalama – Kontrol borusu nominal genişlik DN 300.
Çalkalama, control, toplama menfezi nominal genişlik DN 1000.
Eğer yapı temeli, doldurma tabanlar kadar hızlı su almıyor ve sızmasını sağlayamıyorsa, biriken ve basınç oluşturan su meydana gelecektir. İzolasyon su basıncıyla karşı karşıya kalmakta , bu yüzeden su çıkarınımına, drenaj ya da basınç su altındaki gibi izolasyon uygulanmaktadır.
Basınçlı su 
Eğer yapı parçaları taban suyuna dalıyorsa, taban vey an duvarlar bohçalama yoluyla izole edilmelidir. Basınç suyu izolasyonunun planlanmasının ön koşulu, yapı temeli çeşidini en yüksek taban suyu seviyesine ve kimyasal yan karışımlarına olan oranının bilinmesidir. Bu durumda, kaplama tabakasının en yüksek taban suyu seviyesinin 30 cm kadar üzerine uygulanması gerekmektedir. Yalıtım olarak katlı bitumen tabaka contası, metal contası ya da suni material folyoları kullanılır.
Uygulama :
Su seviyesinin alçaltılmasından sonra bodrum döşemesinden başlayan bir koruyucu duvar örülür ve yalıtım hazırlığı olarak sıvanır. Bundan sonra takviyeli bodrum temel tabanını ve taşıyıcı bodrum duvarlarına da aynısı uygulanır. Bunlar bohçalama tabakasını sıkıştıracaklardır. Yalıtım kapalı bir tekne oluşturmalı ya da yapıyı her tarafından kapsamalıdır. İçeriden yapılacak yalıtımla konstrüksiyon  tüm su basıncını almalıdır.
Günümüzde bodrumların depo olarak kullanımı giderek azalmakta, bunun yerine boş zaman aktiviteleri için bir yer ya da ek bir oturma ve çalışma odası halini almaları giderek yaygınlaşmaktadır. Oturma konforu ve oda kliması arzusuyla uygunluk içinde olan bu durumun ön koşulu bodrumun dıştan gelen neme karşı yalıtılmış olmasıdır. Alt bodrumu olmayan binaların dış ve iç duvarları yatay yalıtımla yükselen neme karşı korunmalı, dış duvarlardan yalıtım arsanın 30 cm üzerinde olmalıdır. Duvarı örülmüş bodrum duvarlarına sahip binaların dış duvarlarında ise en azından iki kat yatay yalıtım öngörülmelidir. Bodrumların iç duvarlarında tek kat yeterli olabilir. Duvardaki yatay yalıtımlar için bitümlü bantlar, izolasyon bantları, çatı izolasyon bantları, yapay izolasyon bantları, kullanılmaktadır.